Bedeugen 2021

Aflyst

Kommer snart
TilmeldRegister
Dato

12.-16. april 2021

Pris

Fra 1.849 kr.

Vi er kede af at meddele jer om at den kommende Bedeuge er aflyst. Der kommer en ny bedeuge i uge 35, som vi vil informere yderligere om, snarest muligt.

Fokus kurset er bøn. Kurset arrangeres i samarbejde med Bedehus Danmark og samler typisk mennesker fra det bredere kirkelige landskab i Danmark.

Ugen indeholder foredrag og oplæg omkring forskellige aktuelle emner fra Danmark og udlandet. Der vil naturligvis også være undervisning omkring betydningen af kristnes forbøn. Endelig gives der inspiration og motivation til fortsat bøn, ligesom der bliver lejlighed til at bede for og med hinanden i ugens løb.

”Når Guds Rige former en nation”  

Som forbedere og som kristne er vi ikke en ligegyldig parentes i samfundet. I stedet kan vi med iver og engagement involvere os i at fremme og virke det bedst mulige, for at Guds velbehag og velsignelse kan forblive og styrkes over vores land. Vi kan arbejde for, at Guds rige former en nation.  

Foredragsholdere og undervisere:

Vi har igen i år den glæde at få besøg af en bred vifte af inspirerende talere, som alle har en stærk forståelse af, hvad forbøn og udøvelse af åndelig autoritet betyder. Det er ledere og undervisere med indsigt i indflydelsesområderne uddannelse, vores universiteter, klima, landbrug, abort, kristne værdier, politik mm.

  • Michael Laursen, Frikirkenets generalsekretær, om en voksende åndelig forståelse i den politiske verden som fornemmes.  
  • Lars Bo Olesen, forstander på Højskolen Acts Academy
  • Derek Mutungu, Zambia
  • Patrik Sanberg, Sverigsbønnen  
  • Kenneth Kühn, europæisk leder af den iranske missionsorganisation ELAM ministries.
  • Lucinda og Michael Rasmussen, Præstepar i Næstved Bykirke.
  • John Nielsen, missionsforstander i Missionsforbundet
  • Bedehus.dk teamet m.fl.  

I løbet af ugen har vi to lovsangsledere/-grupper: Elsebeth & Michael Christoffersen og Liselotte & Ole Drejer Jensen.

Yderlig info hos Højskolen Acts Academy 75524799, hos Rakul Kristiansen 20810113 … rakul.kristiansen@gmail.com eller hos Bent Christiansen 53663033… becbic43@gmail.com  

TilmeldRegister