Menighedsbaseret Teologi

Efteruddannelse for ledere.

Udsolgt
TilmeldRegister
Dato

7. november 2019 til 2021

Pris

Højskolen Acts Academy tilbyder nu i samarbejde med Apostolsk Kirkes Tjenesteteam et efteruddannelsesforløb i menighedsbaseret teologi. Kurset er åbent for alle og særligt relevant for præster og ledere, som beskæftiger sig med at bygge lokal kirke, herunder alle akkrediterede tjenester, menighedsledere, forkyndere, ungdomsledere, præsteaspiranter m.fl.

Dyk ned i emner, som du ikke kan få undervisning i andre steder.

Bliv skarpere på menighedsbaseret teologi!

Kurset har til formål at styrke præster og ledere i teologi og praksis. Alle emner vil bære præg af en stærk teologisk refleksion, så vel som en praktisk vinkel med udfordring til hvordan teologien kommer til udtryk i lokale menigheders liv.

Alle kursusdage vil hovedsagligt bestå af undervisning men også indeholde elementer af bøn, lovsang og en huddle-samling, hvor man mødes 4-5 personer i en fast gruppe forløbet igennem og deler sin vigtigste læring og refleksioner.

Teologi med en praktisk vinkel

Seksualitet og etik
Teologi om seksualitet, herunder homoseksualitet. Hvordan arbejder man med det i menigheden og med den enkelte?

Bibelsyn og formidling
Hvad er APK bibelsyn og hvad er andres? Redskaber til at blive en bedre kommunikator.

At lede sig selv som præst eller leder
Inspiration til andagtsliv, kollegaskab i APK netværket og redskaber til at undgå udbrændthed.

Ægteskab og familieliv
Teologi og praksis om vielse og ægteskab, APK’s standpunkt om skilsmisse og gengiftning.

Missional og apostolsk
At bygge levende menigheder, APK rødder og historie og inspiration til missionale initiativer.

Karismatik
Hvordan fremmer vi sund karismatik både i hverdagsliv og på gudstjenesten?

14 kursusdage over 2 år

Forventede undervisningsdatoer (forbehold for ændringer):

  • 7. - 8. nov 2019, start og slut kl. 09.00, i forbindelse med frikirkenets lederkonference
  • 22. - 24. jan 2020, start og slut kl. 17.00, i forbindelse med APK Summit
  • 16. - 17. apr 2020, start og slut kl. 17.00
  • 3. - 4. juli 2020, start og slut kl. 09.00
  • 10. - 12. sep 2020, start og slut kl. 17.00
  • 4.-6. nov 2020, start og slut kl. 09.00, i forbindelse med frikirkenets lederkonference
  • 27. - 29. jan 2021, start og slut kl. 17.00, i forbindelse med APK Summit - AFLYST
  • 7. - 9. apr 2021, start og slut kl. 17.00, i forbindelse med APK Summit
  • 14. - 18. september 2021, start og slut kl. 09.00

Kurset er lukket for yderligere tilmelding.

TilmeldRegister