Click
here

Livsmestring

Med et Livsmestringsforløb får du muligheden for at få redskaber til at mestre livet, få oplevelsen af mening, af at høre til og være en del af et større fællesskab.

Et Livsmestringsforløb, hvor fællesskab, undervisning, fælles aktiviteter, leg, udflugter og hygge sammen med en masse nye mennesker er i fokus.

Livsmestringsforløbet er en del af et højskolekursus. Noget af tiden følger du undervisningen i Livsmestring. Resten af tiden er du sammen med de andre elever, det gælder også undervisning om teologi, samfund, bibel, kommunikation osv. og vores morgensamlinger.
Alt sammen vil det styrke nogle af de livsfærdigheder og indsigter, som er relevante i din dagligdag, men også når du aktivt vil engagere dig i samfundet.

Det får du ud af Livsmestring

Du får mulighed for positiv udvikling af dig selv og for at tilegne dig nye sociale, personlige og faglige perspektiver.
Vi ønsker at styrke det hele menneske. Styrke troen på dig selv, som værende værdifuld, styrke forståelsen af dig selv i fællesskabet med andre, samt styrke muligheden for at finde rum for tanker omkring eksistentielle spørgsmål, tanker om Gud og tro.

Med afsæt i emnerne: at leve med sig selv, at leve sammen med andre og at leve i samfundet, vil du blive guidet i hele forløbet gennem aktiv deltagelse og øvelser i undervisningen samt praktisk arbejde.

Et ophold bidrager også til afklaring af dine fremtidsplaner.

Undervisningen

Livsmestringsforløbet vil foregå i en vekselvirkning mellem undervisning og praktik.


Emner

 • Social inklusion fremfor ensomhed
 • Tag sunde livsvalg
 • Forstå dig selv og dine følelser
 • Hvordan håndtere stress
 • Sociale medier, men hvordan?
 • Styr på privatøkonomien
 • Opnå job-parathed
 • Få den bedste personlige fremtoning
 • Demokratisk dannelse
 • Lær at lede dig selv
 • Kommuniker så du bliver forstået

Praktiske opgaver

 • Hverdagens gøremål på højskolen
 • Frivilligt arbejde i genbrugsbutik i samarbejde med Blå Kors*
 • køre ud og hente møbler, tøj mm.
 • forskelligt arbejde i butikken, bl.a. sortering af tøj, salg mv.
 • Hjælpe til i Foodbank*
 • køre ud og indsamle overskudsmad ved butikker
 • pakke mad
 • uddeling / forberedelse af mad til borgere

* begge dele under ledelse af FamilieNetværk, Kolding


Livsmestrings-forløbets varighed


Efterårsholdet 2021        14. august til 17. december, 18 uger

Forårsholdet 2022            8. januar til 8. juli, 25 uger

Efterårsholdet 2022        13. august til 16. december, 18 uger


Pris for Livsmestringsforløb

Som udgangspunkt bor du på skolen i dobbeltværelse. Der er dog også mulighed for eneværelse eller at bo hjemme

Prisen i dobbeltværelse er pr. uge 1.445 kr.

Et efterårssemester svarer til 4 rater à 6.503 kr., i alt 18 uger
Første rate betales 1. september.
Et forårssemester svarer til 6 rater à 6.021 kr., i alt 25 uger

I prisen er inkluderet undervisning, kost og logi på dobbeltværelse.

Tillæg for enkeltværelse, pr. uge, 150 kr.

Bor man hjemme er prisen per uge 1.175 kr. inkl. undervisning og kost.

Studietur betales særskilt.

Afhængig af din konkrete situation kan der være forskellige muligheder for økonomisk støtte til dit ophold, enten fra din kommune, fra puljer på højskolen eller andet. Så ring endelig og få en snak med os om, hvordan det kunne se ud for dig i din situation.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!