Hvem er vi?

Læs om vores mission, værdier og de netværk vi er en del af!

Vores mission

Vi skaber indtryk, der forandrer dit udtryk, og gør dig i stand til at sætte aftryk og inspirere til efterfølgelse af Jesus overalt i samfundet.

Værdier der definerer vores kultur

Værdierne er pejlemærker for vores kultur i hverdagen, og for den måde vi gerne vil omgivelserne opfatter os. Vi lægger vægt på tre ting:

Ordentlighed

Mennesker trives bedst, når vi behandler hinanden, omgivelserne og det liv, vi er betroet med respekt og ordentlighed. Det handler om at tage sig selv og andre alvorligt, om at leve taknemmeligt og om at tage ansvar for både sig selv og de fællesskaber, man er en del af.

I Guds øjne er alle mennesker værdifulde og inviteret til et liv sammen med Ham. Samtidig har Han givet den enkelte et ansvar for at administrere og udvikle det liv og de evner, Han har betroet os. Derfor er det vores overbevisning, at vi skal gøre os umage og bidrage til fællesskabet og udbredelsen af Guds rige på jorden, ved at blive den bedste udgave af os selv.

På Acts Academy vil vi gerne være kendt for kvalitet, og for at vi gør det absolut bedste, med det vi har til vores rådighed.

Mod

Vi lærer hinanden at leve modigt, med tro og med villigheden til at tage chancer og fejle i bestræbelserne på at følge det kald, som vi tror Gud har lagt i det enkelte menneske. Vi bryder os ikke om politisk korrekthed og ensretning, men fremelsker det unikke og enestående i det enkelte menneske i respekt for vores himmelske fars oprindelige plan og tanke.

På Acts Academy vil vi skabe et miljø, hvor mennesker inspireres til at leve modigt, med storhed, plads til kreativitet og lyst til at strække sig efter de drømme, som Gud har lagt i deres hjerter. Vi vil fostre ledere der giver plads til udvikling, til at tage initiativer og til at gå nye veje.

Generøsitet

Alt vi gør i livet handler om mere end os selv. Vi tror Gud har skabt os med et formål, der er større end os selv og vores personlige ambitioner. Derfor hylder vi generøsitet og forsøger at lære hinanden at leve med andre menneskers bedste i tanke. Generøsitet skaber et fantastisk miljø og er et udtryk for Guds eget hjerte, da han sendte sin Søn Jesus og gav ham kvit og frit til hele menneskeheden.

Generøsitet er en livsstil, en indstilling, en måde at leve uselvisk på. Det er en afgørende ingrediens i ethvert samfund og fælleskab, der hænger sammen og udvikles.

På Acts Academy vil vi fremelske tjenersind, imødekommenhed og storsind. Vi vil overraske og skabe oplevelser, der inspirerer til efterfølgelse for alle, der besøger huset, eller kommer i kontakt med vores elever og medarbejdere.

Netværk

En del af et større hus

Højskolen Acts Academy har til huse i en 5.000 m2 stor og majestætisk bygning, beliggende midt i en smuk park og med udsigt over Kolding.  Den blev indviet i 1957, og er i dag hjemsted for flere forskellige aktører:

Kirkeibyen, som er den største kirke i det Apostolske netværk af kirker, har også til huse i bygningen. De mødes i bygningen ved siden af, der skal rumme konferencefaciliteter til både kirkelige, erhvervsmæssige og kulturelle aktiviteter.

Café Nærværket er et andet aktiv i bygningen. Det er et mødested for socialt udsatte og har åbent fem dage om ugen. Nærværket, der hovedsagligt drives af frivillige fra Kirkeibyen i samarbejde med Blå Kors, danner også rammen om den ugentlige maduddeling kaldet 'food bank'.

Alle aktører i huset spiser i Acts Academy's spisesal og samles derudover til fælles morgenandagt én gang om ugen.

En del af Frikirkerne

Vores samarbejde med kirkesamfundet Apostolsk Kirke er naturligt, da det er vores åndelige bagland. Højskolen Acts Academy ønsker imidlertid også at være bibelskole og et ressourcecenter for en bred vifte af frikirker og øvrige kirkelige bevægelser i både Danmark og Europa.

Skolen er tosproget (dansk og engelsk) og et sted, hvor mænd og kvinder trænes til at bære ansvar i både kirken og samfundet. Alle vores elever er i tjeneste-praktik i enten deres egen kirke, eller i kirker, organisationer og sociale initiativer, som vi samarbejder med.

Vi vægter højt, at eleverne undervises af de bedste undervisere inden for kirken og samfundet. Dermed skabes der også en naturlig forankring i et langt større bagland.

Vi er også en del af FrikirkeNet, der er paraplyorganisation for de fleste frikirker i Danmark.

En del af den danske højskolebevægelse

Højskolen Acts Academy er én af ca. 70 højskoler i Danmark. Højskolerne er en unik dansk opfindelse, der har som mål af skabe livsoplysning, folkelig forankring og demokratisk dannelse, og derfor skal undervisningen overvejende have en bred almen karakter. På Højskolen Acts Academy lever vi det ud ved at bringe elever sammen omkring læring i den kristne tro og kulturarv. Ved at se sig selv fra et perspektiv formet af troen på Gud, formes og dannes eleverne i et fælleskab fyldt med udfordringer. De får samtidig konkrete muligheder for at involvere sig i meningsfyldte og samfundsrelevante aktiviteter.