Støtte

Når pengene skal række længere.

Finansiering af højskoleophold

For danske elever og elever fra europæiske lande betales opholdet løbende. Planlæg gerne dit ophold i god tid, så du har mulighed for også at få økonomien på plads.

Opsparing

Hvis du har sparet penge op, er det klart den bedste mulighed for at finansiere dit ophold uden at skulle tænke mere på økonomien. En god måde at gøre dette på er ved at arbejde, eksempelvis i sommerferien, før du starter, eller mens du går i gymnasiet.

Støtte fra din lokale kirke, familie eller venner

Mange kirker vil gerne støtte et højskoleophold, da din træning jo også er et plus for menigheden.
Herudover er det ikke unormalt, at højskoleelever får økonomisk støtte fra familie eller venner.
Dette kan både være som engangsbeløb eller på månedlig basis.

Lån

Som en sidste udvej til at finansiere dit ophold, kan du overveje et lån, privat eller i banken. Din samlede udgift for et højskoleophold på et år er ca. 60.000 kr. uden lommepenge.

Støttemuligheder

Der er enkelte muligheder for at få økonomisk støtte til et højskoleophold. Som regel vil det kræve en samtale med sagsbehandler eller en ansøgning:

SU, statens uddannelsesstøtte

Et højskoleophold berettiger desværre ikke til SU.
Modtager du allerede SU og har mulighed for samtidig at deltage i et højskoleophold, kan du bevare din SU. Det kan f.eks. være, hvis du er på barsel eller er i gang med at skrive din afsluttende opgave.

Elevfond

Højskolen har en elevfond, hvor man efter sit første semester kan søge om økonomisk støtte. Støtten bliver tildelt på baggrund af en personlig ansøgning og afhænger bl.a. af antallet af ansøgere. Elevfonden er kun en hjælp på vejen og kan aldrig betale hele opholdet.

Ung under 25 år og på dagpenge

Hvis du er under 25 år og er blevet ledig, kan du få 50% af højeste dagpengesats i op til 6 måneder. Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindelige regler, og dermed være villig til at afbryde dit ophold, hvis du får arbejde.

På kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Er du på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, har du lov at tage på højskole på egen hånd og fortsat modtage din ydelse. Det betyder, at du selv betale skoleopholdet, og du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du går på højskole.

Du har dog også søge om at komme på højskole i forbindelse med aktivering. Kontakt din jobkonsulent eller sagsbehandler ved kommunen.

Rigsfællesskabspuljen

Bor du på Færøerne eller Grønland (mellem 18 og 25 år) har du mulighed for at søge støtte i op til 20 uger af dit ophold. Støtten svarer pt. til 700 kr. om ugen. Ansøgningsfristen er 1. april for støtte til efterårskurset og 1. oktober for støtte til forårskurset.
Før du kan søge om støtte fra Rigsfællesskabspuljen, skal du være optaget som elev på skolen. Det betyder altså, at første skridt er at kontakte skolen.

Kontakt os! 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om netop din situation kan berettige til nogen form for støtte.