Persondatapolitik

Her vil du kunne læse om, hvordan vi håndterer de data, som du giver os, når du bruger hjemmesiden.

Formålet med denne politik er at klargøre for dig, hvordan vi håndterer dine data, og hvad du kan gøre, hvis du ønsker dine data slettet hos os.

Persondata — Korte kurser og events

Ved tilmelding til et kort kursus eller en event modtager vi almindelige persondata, så som navn, adresse e-mail, telefonnummer, nationalitet, fødselsdato, for at kunne registrere dig til kurset. Hvis du bliver spurgt om at opgive cpr.nummer, skyldes det lovmæssige krav, for at skolen kan søge tilskud til kurset, og at Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen kan kontrollere, at du ikke er registeret på flere skoler samtidigt.

Betalingsdelen bliver foretaget igennem Bambora Online A/S. De vil kun modtage de data, du giver i forbindelse med betalingen.

Persondata — Langekurser (årskursus)

Her gælder det samme som ved Korte kurser og Events, undtagen betalingsdelen, da der ikke sker online betaling ved tilmeldingen.

På vores tilmeldingsblanket skal du tilkendegive, at du giver du os ret til at opbevare personfølsomme data, såsom f.eks. helbredsoplysninger og trosrelaterede oplysninger. Vi spørger til disse oplysninger for at kunne gøre opholdet så godt som muligt for dig. (Se i øvrigt slette-politik længere nede).

Opbevaring af data

Dine data bliver behandlet fortroligt, og hvor de findes i papirform vil de være opbevaret i aflåste skabe. Kun de absolut nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer. Dette gælder også serveren, hvor vores hjemmeside ligger.

Registrering til kurset sker i KOMIT, som er vores bogførings- og elevregistreringsprogram. Dine data vil her ligge i en database. Alle data bliver lagt på en intern server på skolen, hvortil kun de absolut nødvendige medarbejdere har adgang.  Derudover findes en backup på en sikker server hos vores samarbejdspartner KOMIT. De mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed anvendes.

Som skole henter vi oplysninger fra Bambora Online A/S og disse vil være en del af en ordrebekræftelse, der bliver udskrevet og gemt til bogføring og dokumentation for, at du er tilmeldt et kursus.

Videregivelse af data heriblandt tredjelande

I forbindelse med vores ansøgning om statsstøtte vil dine almindelige persondata samt cpr-nummer blive givet videre til Slots- og kulturstyrelsen, som administrerer Folkehøjskole-området. Der vil også i forbindelse med revision blive givet revisor mulighed for at se de almindelige persondata for at kunne udføre den nødvendige revision.

Vores hjemmesides webmaster er placeret uden for EØS-området. Han vil koble op via en sikker forbindelse til serveren for vores hjemmeside, der ligger i Danmark. Det betyder, at data kan blive overført til tredjelande. Vi har dog indgået de nødvendige databehandleraftaler, ligesom vi løbende sikrer, at han har de nødvendige certificeringer, f.eks. Privacy Shield-certificeringen.

Hvor lang tid gemmer vi det?

Med mindre andet er nævnt i vores persondata politik, vil vi opbevare informationerne i indeværende år plus yderligere fem år. I henhold til bogføringsloven vi er forpligtede til at opbevare oplysningerne i den nævnte periode.

Sletning af informationer

Ved korte kurser og events vil alle dine data på vores hjemmesideserver blive slettet efter kursets afslutning. Der vil være en printet kopi, som opbevares og sidenhen makuleres efter tidspunktet nævnt under afsnittet ”Hvor lang tid gemmer vi det?”
Hos KOMIT, vores database, vil vi opbevare dine almindelige persondata og cpr-numme i længere tid. Dersom du ønsker dem slettet, kan du henvende dig til os, og vi sletter dine data.

Ved Lange kurser sletter vi alle dine data, dersom du ikke bliver optaget på kurset. 
Bliver du optaget, bliver der udskrevet en kopi, som vi opbevarer som beskrevet ovenfor. Derefter vil alle digitale oplysninger blive slettet.

Når du slutter som elev, vil dine følsomme persondata blive makuleret.

De almindelige persondata som navn, adresse og fødselsdato bruges med henblik på elevlister. De gemmes også, for at vi kan lave et bevis på, at du har gået på skolen jf. højskolelovens § 15, stk. 5 Disse oplysninger slettes ikke, medmindre du henvender dig til os. Oplysningerne gemmes i skolens aflåste arkiv, hvortil kun det absolut nødvendige personale har adgang.