Click
here

Undervisningen

Årsoversigt

August-December

Indtryk

Moduler 1

Januar-Påske

Udtryk

Moduler 2

April-Juli

Aftryk

Moduler 3

Ugeoversigt

Hvad vil vi med Creative Lab?

About this stream

Creative Lab er designet til dig som musiker, sanger og producer, på Creative Lab har du mulighed for udvikle din kreativitet, indenfor musik, sang, sangskrivning, produktion og optræden.
Året er designet til at tage dig skridt for skridt, ind i en udvikling omkring dit talent, vi har fokus på at udvikle kreativitet, inspireret af forskellig kunstarter såsom, teater, stage performance og lyrik mm. Herefter bruger vi den inspiration som vi får, til at skabe vores egne udtryk gennem nye sange, nye arrangerede covers med mere. På denne måde sikre vi at den inspiration vi får ind også får et output.
Når sang er blevet skrevet, sætter vi fokus på at producere sangene. Vi bruger tid, i vores eget studio med profesionelle producere, hvor vi gennemgår hele produktions processen. Herudover er Højskolens eget studio tilgængeligt for Creative Lab elever i løbet af året, også udenfor klassetimer. Derudover bruges der en del tid udenfor for “normale” klasse tid på at skabe, skrive, optage og producere det vi har arbejdet med.
Vi vil, på udvalgte begivenheder, (Open mic nights, special events) udnytte muligheden for at vise vores sange samt. værker. Herudover bruges der nogle uger på at arbejde med en fysisk teater lærer, hvor vi arbejder med det udtryk vi har på en scene.
I løbet af året bruges der tid på at skabe og forberede værker til optræden, sådan at eleven får erfaring i at designe, planlægge og eksekvere i at performe og skabe en atmosfærer.

Events

Creative Lab elever optræder til forskellige arrangementer på Acts Academy. Arrangementerne er aftner fokuseret omkring optræden, såsom Open Mic Nights, koncerter o.s.v. Dine lærer hjælper dig med at skabe et værk, der passer til dig og dit niveau. Det er dog elevens ansvar at have styr på sin kalender, hvilket betyder at eleven skal sætte tid af til at øve for at være klar til at performe til de omtalte arrangementer.

OneHeart

Acts Academy og Creative Lab er værter på OneHeart, som er en konference for lovsang og teknikker teams. OneHeart samler lovsangsteams fra kirker rundt i hele Danmark og udlandet. De samles til en uge med netværk, træning og muligheden for at lærer fra ledere i forskellige kreative områder, som er relevante for den lokale kirke. * Creative Lab studernede er deltagere på konferencen, OneHeart, som en del af deres kursus og program.

Sangskrivnings Camp

Her samles profesionelle danske såvel som udenlandske sangskrivere og producere på tværs af kirkesamfund. Sangskrivnings Camp’en afholdes i januar på Acts Academy. Her skrives der nye sange der kan gå på tværs af kirkerne i Danmark. Som en Creative Lab studerende for du netop her mulighed for arbejde sammen med de profesionelle i sangskrivning og produktionen. Dertil kommer den uvurderlige oplevelse, samt. chance for at mødes med og netværke med profesionelle i dette område. Hvem ved måske er du med til at skabe den næste store danske lovsang? * Creative Lab studernede er med, som deltagere på Sangskrivnings Camp som en del af deres kursus og program. Udstyrskrav I skolens studio har vi Logic og Ableton, som kan benyttes.

Udstyrskrav

I skolens studio har vi Logic og Ableton, som kan benyttes. Det er en fordel at, du har din eget instrument og bærbar computer med, og gerne med et DAW program såsom Logic, eller Ableton. På skolen har vi instrumenter, som kan lånes dog ikke henover et helt år, derfor tag dit eget med, som du gerne vil udvikle dig på.

Studietur

Hvertandet år tager vi på en stream relevant studietur, hvor vi bl.a. tager på kirke besøg. Der findes et hav af fantastisk musik verdenen over, og derfor ønskes vi at opleve hvad der sker andre steder i verden. Typisk indebærer et studietur: Live teater, live musik, koncerter og kirkebesøg. Vi bruger tid sammen med producere i deres studie, nyder arkitektur samt. andre aspekter af kreativitet som inspirer os som Musik-skabere.  

Missionsturen

Alle studerende tager afsted på missionture, hvor vi tager ud og hjælper organisationer i forskellige lande. På missionsturen udruster vi gerne Creative Lab studerende med værker de kan fremfører, og som kan bruges til kommunikere evangeliet, med fokus op at kommunikere uden om sprog barrierne. Det er oftes de Creative Lab studerende der leder lovsangen i løbet af missionsturene.

På denne stream lærer du:

+ At dygtiggøre dig i sangskrivning
+ Processen i produktion af en sang fra idé til udgivelse
+ Værktøjer til at komme hurtigere ind i en kreativ process
+ At tro på dig selv som kunstner

Meet your teachers

Esben Dulwich Engholm

Stream leader

Esben er uddannet indenfor kreativitet og innovation, han er en erfaren lovsangspræst og sangskriver. Med 22 års erfaring i lovsangsledelse og leder af creative teams, kommer han til at udruste eleverne til at kunne sætte aftryk. Esben har en stor passion for at fremme lovsang nationalt såvel som internationalt. Herudover har Esben en stor evne til dette både i teori og praksis, så de går op i en højere enhed.

Hvad vil vi med Kommunikation & Storytelling?

About this stream

Denne stream handler om at udvikle dig som kommunikator!
Der er mange måder hvorpå du kan være effektiv som en kommunikator: Du kan være det igennem at tale offentligt, ved at skrive værker og endda også ved at anvende andre kreative udtryk som teater, musik, kunst, dans osv.  
Der er også mange kommunikationsmidler i dag som vi må udforske. Fra sociale medier, videoproduktion, podcasting, blogging til de gammeldags live optrædelser og meget mere.

I alle disse forskellige udtryk og midler er der 3 ting der er nødvendige for en effektiv indvirkning:

1. Du har brug for et budskab: Stilhed bør kun brydes hvis du har noget vigtigt at fortælle.

2. Du har brug for en fortælling: En fortælling er den mest kraftfulde måde at fortælle verden om en ide (citat fra Robert Mackie)  

3. Du har brug for træning: Kommunikation virker for dem der virker i det.
(citat fra John Powell) Enhver person i Verden har et helt liv fyldt af fortællinger i dem, der venter på muligheden for at blive sluppet fri. Din stemme betyder noget og dine fortællinger gør en forskel. Dette er hvad Kommunikation & Storytelling handler om: At give dig et sted og værktøjerne til at dele ideer og betydningsfulde historier så du kan have indvirkning ved at tilbyde transformerende erfaringer for hvem end der vil lytte.  

Hvis du deltager i denne stream vil du tage del at lære at blive en bedre offentlig taler og/eller forfatter. Du vil også dykke ned i en verden af Storytelling og udvikle dine evner til at dele betydningsfulde ideer gennem gribende fortællinger. Du vil også have muligheder for at tale/dele fra scenen af og dele din personlige verden med et publikum gennem kreative værker. Ydermere vil du have muligheden for at udvikle enkeltperson/gruppe projekter hvor du kan engagere dig mere med nutidige kommunikationsmidler.

På denne stream vil du lære om:

+ Tips til at blive en effektiv og motiverende
offentlig taler
+ Tips til at blive en bedre forfatter  
+ Tips til at præstere bedre på scenen  
+ Basale evner relateret til Storytelling
+ At bruge mindst et nutidigt kommunikationsmiddel
(SM, blog, video, podcast osv.)
+ At finde din stemme

Meet your teachers

Kate Favre

Steam Leader

Kate er fra Schweiz og er ansvarlig for ‘Aftrykket’ Kommunikation & Storytelling. Hun er en dygtig og efterspurgt kommunikator. Derudover underviser hun i lederskab og andre emner omkring personlig tro. Desuden læser Kate teologi.

Hvad vil vi med Lederskab & Innovation?

About this stream

Alt står og falder med ledelse, og hvorvidt dine evner på det felt er udviklet og formet af andre, der kender til ledelse i praksis. Jesus gik foran som det ultimative eksempel på en god leder. Han skabte et team, der forandrede verden gennem deres mod og innovation. Men det startede ikke der; de startede frygtsomme og ukontrollerede. Gode ledere bliver ikke født, de formes og udvikles. Det er det, vi gør på Acts Academy.

Vi inviterer dig til at blive en del af et spor, hvor du lærer om ledelse, om at være autentisk, at bygge dynamiske team, løse konflikter, skabe og forandre kultur og bringe en vision fra drøm til virkelighed. Uanset om du vil starte en ny forening, en kirke, en virksomhed eller bare blive en bedre leder i kirken eller samfundet, så vil du her få redskaberne af de bedste ledere fra et internationalt netværk af både kirker og erhvervsliv.

På Acts Academy formes fremtidens ledere til fællesskaber, kirker og samfund. Gennem teori, følgeskab, mentorering og praktisk anvendelse skaber vi ledere, der kan udvise mod, tage ansvar, bygge team, udvikle mennesker og skabe forandring.

Vi mener det, når vi siger, at vi vil udvikle og fremelske det bedste i dig. I et miljø hvor der er højt til loftet, tydelige rammer og forventning om personlig indlevelse, samt lyst til læring og udvikling, vil du udvikle dig til at blive en leder, der kan være innovativ, modig og i stand til at sætte aftryk.

I sporet Ledelse og Innovation arbejder vi med ledelse indenfor tre områder: At lede sig selv, at lede andre og at lede i kontekst. Hvert område bliver berørt flere gange i løbet af året. Vi arbejder med forløb på ca. tre uger ad gangen, hvor der bliver givet undervisning, lavet gruppeopgaver, reflekteret, arbejdet i mentor-grupper osv. Vi vil gerne give plads til, at der kan arbejdes med stoffet i både teori og praksis. Derfor vil der også blive undervist i projektledelse og der vil være forskellige ledelsesmæssige udfordringer, som f.eks. ledelse af missionsrejsen. I løbet af året, vil der være tre skriftlige opgaver (ca. 1.000 ord), som kan skrives på dansk eller engelsk.

Der stilles ikke krav til forudgående erfaring med ledelse, men vi forventer, at alle vil arbejde seriøst med faget og være åben for læring. Der udarbejdes et kompendium med materiale til forberedelse og yderligere selvstudie.

På denne stream lærer du:

+ At lede sig selv
+ At lede andre
+ At lede i kontekst

Meet your teachers

Stig Hagen

Stream leder

Stig lærer på Acts Academy, vil lede forløbet og også undervise. Han er en iværksætter med flere års erfaring som daglig leder, organisationsleder og præst. Han har også en master grad i ledelse fra Fuller Theological Seminary. Derudover er en række andre spændende undervisere tilknyttet forløbet.

Det får du ud af Livsmestring

About this stream

Med et Livsmestringsforløb får du muligheden for at få redskaber til at mestre livet, få oplevelsen af mening, af at høre til og være en del af et større fællesskab.

Et Livsmestringsforløb, hvor fællesskab, undervisning, fælles aktiviteter, leg, udflugter og hygge sammen med en masse nye mennesker er i fokus.
Livsmestringsforløbet er en del af et højskolekursus. Noget af tiden følger du undervisningen i Livsmestring. Resten af tiden er du sammen med de andre elever, det gælder også undervisning om teologi, samfund, bibel, kommunikation osv. og vores morgensamlinger.

Alt sammen vil det styrke nogle af de livsfærdigheder og indsigter, som er relevante i din dagligdag, men også når du aktivt vil engagere dig i samfundet.

Det får du ud af Livsmestring

Du får mulighed for positiv udvikling af dig selv og for at tilegne dig nye sociale, personlige og faglige perspektiver.
Vi ønsker at styrke det hele menneske. Styrke troen på dig selv, som værende værdifuld, styrke forståelsen af dig selv i fællesskabet med andre, samt styrke muligheden for at finde rum for tanker omkring eksistentielle spørgsmål, tanker om Gud og tro.
Med afsæt i emnerne: at leve med sig selv, at leve sammen med andre, at leve i samfundet og at leve med Gud, vil du blive guidet i hele forløbet gennem aktiv deltagelse og øvelser i undervisningen samt praktisk arbejde.
Et ophold bidrager også til afklaring af dine fremtidsplaner.

På denne stream lærer du:

+ Social inklusion fremfor ensomhed
+ Tag sunde livsvalg
+ Forstå dig selv og dine følelser
+ Hvordan håndtere stress
+ Sociale medier, men hvordan?
+ Styr på privatøkonomien
+ Opnå job-parathed
+ Få den bedste personlige fremtoning
+ Demokratisk dannelse
+ Lær at lede dig selv
+ Kommuniker så du bliver forstået
+ Praktiske opgaver

Praktiske opgaver
Hverdagens gøremål på højskolen
Frivilligt arbejde i genbrugsbutik i samarbejde med Blå Kors*
køre ud og hente møbler, tøj mm.
forskelligt arbejde i butikken, bl.a. sortering af tøj, salg mv.
Hjælpe til i Foodbank*
køre ud og indsamle overskudsmad ved butikker
pakke mad
uddeling / forberedelse af mad til borgere
* begge dele under ledelse af FamilieNetværk, Kolding

Varighed og pris

Læs mere på Ny elev. Afhængig af din konkrete situation kan der være forskellige muligheder for økonomisk støtte til dit ophold, enten fra din kommune, fra puljer på højskolen eller andet. Ring endelig og få en snak med os om, hvordan det kunne se ud for dig i din situation.

Tjenestepraktik

Højskolen Acts Academy er kirkernes træningssted og stedet, hvor medarbejdere og ledere kan få undervisning og træning, som er relevant for deres personlige liv og udvikling - og som derfor også er relevant for kirkerne. Vi kalder det menighedsbaseret bibelskole.
I undervisningen og dagligdagen spiller lokal kirke og tjeneste en stor rolle; sammenhængskraften mellem skole og kirke er mærkbar.

Praktik i din egen lokale kirke

For at sikre maksimalt udbytte af den undervisning vi giver på Acts Academy, laver vi aftaler med lokalkirker om praktik. Det foregår fredag-søndag og tager udgangspunkt i en aftale mellem eleven, lokalkirken og Acts Academy. I aftalen indgår beskrivelse af opgaver, forventet opfølgning, økonomi, bopæl i weekenden, og andet der er relevant for at skabe en god og gavnlig praktikoplevelse for både kirken og eleven.

Der hvor praktik ikke er muligt med ens egen lokale kirke, laves aftaler med andre kirker. En del elever er involveret i Kirkeibyen, herunder også det store sociale arbejde der gøres, men det beror også der på aftaler om indhold og rammer.

De fleste elever vender tilbage til søndag aften og deltager så vidt muligt i Kirkeibyens Aftengudstjeneste.

“Tjeneste praktikken var for mig en mulighed for at blive strukket i min kapacitet. Jeg følte Gud tale til mig om at ‘stille mig tilrådighed for legemet’ og selvom der var noget ubehag forbundet med at blive strukket har jeg oplevet Guds velbehag i min lydighed.”

Daniel
DANMARK
2020/2022

Særligt for præster og andre ledere i menighederne

I kirkerne er der rigtig mange frivillige, som gør en stor indsats. Ingen kirker har lyst at undvære deres dygtige folk i lang tid. Men faktisk giver mange kirker udtryk for, at det er deres ønske, at de bedste skal blive endnu bedre! Derfor er det nu flere steder blevet populært at have ‘interns’, et andet ord for en giv-et-år-medarbejder.

Vi tilbyder et set-up, som tilgodeser denne tænkning. Fire dage om ugen tilbyder vi her på skolen undervisning i topklasse. Det er undervisning, som tilstræber, at eleverne får en sund identitet, et tros fundament i livet, ordentlighed, kristuslighed, evne til at bygge relationer og en forståelse af deres kald og gaver i livet. Undervisningen er livsnær og omsættelig i praksis. Vi siger det på denne måde: Vi giver dem indtryk, der forandrer deres udtryk og gør dem i stand til at sætte aftryk og inspirere til efterfølgelse af Jesus overalt i samfundet.

Det er vores forventning at i som kirker er tæt på eleven og giver dem input og feedback å deres praktik. På den måde vil i fortsat være tæt på eleven og glæde jer over den udvikling, som sker i den enkelte - og i jeres menighed.

Det er win-win.

Præster, ungdomsledere m.v. er meget velkomne til at kontakte os med henblik på at høre mere om dette samarbejde.

“Det har været vildt godt, at have Daniel i praktik i Silkeborg Frikirke. I gennem hele forløbet har højskolens ønske om at underbygge det liv der er i den lokale kirke været tydeligt i tilgangen til de opgaver som Daniel skulle løse. Som lokalkirke er det super værdifuldt, at få en elev i praktik der både har evnerne OG hjertet til at tjene med lokalt. Det gør vi gerne igen!”

Christian Tycksen
PRÆST I SILKEBORG FRIKIRKE

Bachelor i Teologi

Vi har indgået et samarbejde med Global University om at tilbyde muligheden for at optjene ECTS point til en akkrediteret uddannelse for de elever, som gerne vil.
Ved at studere Bibelen og teologi på Acts Academy giver dig muligheden for at lære om Gud I et trosbaseret miljø.Du vil følge det generelle pensum for Acts Academy, men vil også modtage opgaver, der skal opfyldes for at kunne akkrediteres. Vi har udarbejdet en treårig bacheloruddannelse, kaldet “Vejen til tjeneste”.

Acts year 1

Modul 1
+ Åndelig Intelligens 
+ Formation
+ Introduktion til det Gamlen Testamente 
+ Hermeneutik: Forståelse af Bibelen
+ Theologi: Menneskelighed og synd

Modul 2
+ Åndelig Intelligens
+ Kirkehistorie: Church History: Pinsen til reformationen
+ Tjeneste: Missionsbefalingen
+ Introduktion til det Nye Testamente 
+ Theologi: Frelse 

Modul 3
   
+ Åndelig Intelligens
+ Samfundet  

Acts year 2*

Modul 1
+  kompakt kursus
    - Apostlernes Gerninger
    - Bibelen og kirken 
+ forberedelse og forkyndelse af bibelske budskaber 
+ Paulus’ frelsesbreve: Galaterbrevet og romerbrevet 

Modul 2
+ kompakt kursus
  - Mosebøgerne 
+ Bibelen og mission
Civilisation: Den Franske Revolution og indtil idag 
  
Modul 3
+ kompakt kursus
      - mennesker og deres tro
+ Apologetik

* Følgende kommer i 2023.
Ret til ændringer forbeholdes.

Acts year 3*

Modul 1
+ kompakt kursus 
     - Kristologi
     - Visdomslitteratur
+ Pneumatologi 
+ tværkultural kommunikation

Modul 2
+ 12-ugers praktikforløb

Modul 3
+ kompakt kursus
  - Korinterbrevene
+ Introduktion til filosofi

*Følgende kommer i 2024.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vejen til
tjeneste

Personlig udvikling

Når du vælger at være elev på skolen et helt år, tilbyder vi en anderkendt personlighedstest. Den vil give dig indsigt i dine stærke sider, hvordan du fungerer bedst, alene og i teams. Du vil kunne bruge din personlighedsprofil også efter din tid som elev, når du skal søge job, finde uddannelse, eller tjene med i din lokale kirke.Vi samarbejder med People Tools og bruger deres værktøjer og profiler, som er udviklet i Danmark.Testen, og den deraf følgende profil, siger ikke blot noget om, hvordan du er skruet sammen, men også hvordan du bedst samarbejder med andre og indgår i teams. Resultatet kan være en øjenåbner og giver dig mulighed for at arbejde med dig selv. Din mentor vil også bruge den som udgangspunkt for udviklingssamtaler.

People tools

Vi mener det, når vi siger, at vi vil udvikle og fremelske det bedste i dig!

Alle vores mentorer er certificerede til at bruge værktøjet People Tools.

Testen, der laves, er individuel og foregår online. Når din profil er udarbejdet, vil du sammen med en af vores certificerede mentorer gennemgå den, og det vil blive aftalt, hvordan den kan bruges fremadrettet, og på hvilke områder du vil arbejde med dig selv.

Der vil også blive arrangeret fælles arrangementer, hvor nogle af People Tools redskaber tages i brug i forskellige øvelser.

For at sikre den bedst mulige udvikling af eleverne, tilbyder vi alle elever en mentorordning på skolens regning.

Mentorsamtaler tilbydes alle elever, som en hjælp til at nå personlige mål. Man mødes med sin mentor ca. en time hver anden uge. Mentoren er elevens kontaktperson på skolen og følger derfor eleven tæt på. Din mentor vil hjælpe med at nå dine mål og udvikle dit potentiale. Du får konkrete redskaber, der giver dig mulighed for at blive den bedste version af den person, som Gud har skabt dig til at være.

Supervisor i tjeneste-praktik

Vi mener det, når vi siger, at vi vil udvikle og fremelske det bedste i dig!

Alle elever har en supervisor tilknyttet i deres tjeneste-praktik. Disse supervisorer vil også være med til at give dig input og feedback på det, du arbejder med. De vil guide dig, så du forstår din rolle i praktikken og har de bedste muligheder for at lykkes og udvikle dig.

At rejse er et eventyr!

Flere gange om året rejser vi. Rejserne giver nogle helt enestående oplevelser, ofte i en fremmed kultur, i uvante omgivelser og under anderledes betingelser end til hverdag. Det ryster os sammen, lærer os nyt og giver os oplevelser, venner og erfaringer for livet.

Bootcamp

Når vi starter op i august og januar, tager vi på opstartstur. Det er ofte nogle dage i naturskønne omgivelser. Det er en fantastisk mulighed for at lære hinanden at kende under forhold der er helt anderledes end vores hverdag. Der bliver udfordret, inspireret, grint og lavet en masse team-building. Det er også en god anledning til at søge endnu tættere på Gud, at opleve Helligåndens virke og får en fornemmelse af hvad der venter på resten af kurset.

Det er på opstartesturene, at vi begynder arbejdet med at banke rusten af og sætte gang i en proces af personlig forandring og udvikling. Vi tror nemlig på at alle mennesker indeholder kimen til noget stort.

Studieture

I efteråret er der fokus på studieturen. Vi arbejder på, at disse ture støtter op om undervisningen den stream de enkelte elever har at følge om onsdagen: Creative Lab, Kommunikation & Storytelling, eller Lederskab & Innovation

Missionsrejser

Rejserne er eventyr, men det er mere end det. Det er en udrakt hånd til de lokale kirker i de lande vi besøger. Vi ønsker at alle elever vælger én af de to rejser vi tilbyder, for på den måde, at komme ud og få afprøvet de ting de har lært på Acts Academy.

Vi kommer naturligvis med et generøst og tjenende sind og hjælper med det der måtte være brug for. Vi plejer at blive involveret i praktisk arbejde, socialt arbejde, fængselsmission, undervisning, gudstjenester, forbøn og meget andet. Det er en fantastisk god anledning til både at give og lære på tværs af kulturer og baggrunde.

Vi samarbejder med kirker og organisationer i hele verden og vælger forskellige destinationer fra år til år. Da eleven selv skal betale for turen, vil der både være en billigere tur i Europa og en lidt dyrere til Afrika eller Asien. Når det kan lade sig gøre, bor vi hos private familier, der hvor vi kommer frem.

Missionrejserne i foråret varer typisk 8-16 dage og koster 3-10.000 kr.

Følkemødet

Acts Academy er deltager i den største politiske festival i Denmark - Folkemødet på Bornholm i juni. Det er et stort arrangement med mange mennesker, hvor der er rig mulighed for at diskutere politik og værdier, men også til at lytte til forskellige livsholdninger. Vi hjælper til i teltet, Mellem himmel og jord, hvor vi blandt andet er med til at arrangere og være værter for gode debatter. Det er en fantastisk mulighed som bibelskoleelev for at reflektere over det samfund, man er en del af, men også være en del af udtrykket i samfundet med ens tro og den læring man har fået fra bibelskolen.

Impact weeks

Højskolen Acts Academy tilbyder I løbet af året spændende Impact kurser. Det er uger hvor undervisningen er åben for gæster og fokuserer på ét centralt tema, ofte taget fra et af de tre spor. Undervisningen vil være fælles for alle, og vil komme fra kompetente og inspirerende gæstetalere fra ind- og udland.

De fleste Impact kurser starter mandag morgen kl. 8.15 og slutter fredag morgen med morgenmad. Hvert kursus er dog lidt forskelligt, så hold dig orienteret her på hjemmesiden, gennem vores nyhedsbrev eller på Facebook.

Indtil videre er følgende planlagt for 2022/23

OneHeart22 er fire tætpakkede og vildt inspirerende dage i starten af efterårsferien for kreative mennesker og performere. Det er både sangskrivere, lovsangere, musikere, lyd- og lysteknikkere og producere.

Kommunikation der sætter aftryk, gør dig i stand til på en naturlig måde at kommunikere din personlige tro ind i tiden og på en måde som påvirker og sætter aftryk. Efteråret 2022.

Listen! er en uge med undervisning i det at leve et profetiske liv. Uanset hvad du beskæftiger dig med i livet, er Guds gave til vores omgivelser, at vi lytter til Ham og viderebringer det håb og den frihed der kommer fra Faderens hjerte, til dem omkring os. Foråret 2023.

Songwriting Camp Vi sætter de store kreative kræfter sammen for at stå sammen om musikken i vores kirker nationalt, og det gør vi, fordi vi ønsker at se vækkelse i vores land, så vi ikke kun arbejder med oversætte de gode sange vi kender fra USA og Australien, men også ønsker at søge Gud for, hvad han vil sige til sin menighed og sit folk lige nu i Danmark.

Young Street er afslutningen på skoleåret og er sideløbende med Apostolsk Kirkes SommerCamp. Det er en lejr for unge mellem 17 1/2 og ca. 25 år.