Undervisningen

Årsoversigt

August-December

Indtryk

Moduler 1

Januar-Påske

Udtryk

Moduler 2

April-Juli

Aftryk

Moduler 3

Ugeoversigt

Arise
07.15-07.45
08.15-09.00
Morgenmad
Info class
Gudstjeneste / kirkebesøg
Gudstjeneste
Pause
Formiddagskaffe og fællesskab
Frokost
Frokost
Pause
Pause
Aftensmad
Aftensmad 17.30
Morgenmad
Åndelig intelligens (SQ)Åndelig intelligens (SQ)Åndelig intelligens (SQ)ValgfagValgfagValgfagValgfagValgfagValgfagValgfagBibel & TeologiBibel & TeologiBibel & TeologiLife groupsLife groupsPraktisk arbejdePraktisk arbejdeArise
09.00-09.05
09.05-10.00
10.00-10.20
10.25-11.10
11.10-11.15
11.15-12.00
12.00-12.30
12.30-13.25
13.25-14.10
14.10-14.15
14.15-15.00
18.00-18.30
18.30-19.30

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Morgenmad
Formation (Acts 1)SQ
(Acts 2)
SQ
(Acts 2)
Formation (Acts 1)

Hvad vil vi med Bibel og Teologi?

Om dette fag

På vores bibel- og teologilinje ønsker vi, at Bibelen skal blive levende på en ny måde for dig.

Vi vil tage en rejse gennem Bibelen og undervejs gennemgå historien, som den udvikler sig. Mens vi gør dette, vil vi trække på systematisk teologi og bibelsk teologi og se på Skriftens store teologiske temaer. Systematisk teologi handler primært om fundamentale sandheder, som er præsenteret i en aktuel opstilling, mens bibelsk teologi mere handler om udviklingen af hovedtemaerne, som holder hele Bibelen sammen. Derfor vil det spørgsmål, vi vil stille og besvare, være: ”Hvad handler HELE Bibelen om?”

Bibelen er en stor bog, faktisk er den et bibliotek på 66 bøger, og det er let at gå glip af, hvad den virkelig drejer sig om. Dette kursus vil give dig en rigtig god forståelse af Bibelen i sin helhed. Men kurset er meget mere end det. Når vi studerer Bibelen i fællesskab, vil det ikke kun dreje sig om information, men primært om åbenbaring, som fører til forvandling. Jesus sagde, at vi skal kende sandheden, og sandheden vil sætte os fri. Apostlen Paulus opmuntrer os også til at blive forvandlet gennem en fornyelse af vores sind.

Det er altid en stor glæde at se et menneskes ansigt lyse op, når det hører en sandhed fra Bibelen, som bliver en åbenbaring. Jeg ved, at der i det øjeblik kommer et niveau af frihed.

Endemålet med det hele er at møde Gud og Faderens kærlighed. I denne tid med forvirring omkring identitet og værdi ønsker vi, at du skal opleve Guds kærlighed og nåde, som ultimativt vil udruste dig til livet i sin helhed.

På dette fag, vil du lære:

+ at forstå Bibelen i sin helhed.
+ at Bibelen ikke kun drejer sig om information, men primært om åbenbaring, som fører til forvandling.

Mød dine lærere

Neil Harvey

Lærer

Neil er fra Wales. Han var præst i den apostoliske kirke i Wales i 10 år og præst i Equippers kirke i 5 år. Han er uddannet med videregående uddannelse i kristen tjeneste (BA) ‘Bangor university’ og en Cand. i missional ledelse fra 'For Mission College'.

Hvad vil vi med Spiritual Intelligence?

Om dette fag

Åndelig intelligens er et fag, hvor vi fokuserer på vores relation og vandring med Helligånden – Guds ånd. Vi ønsker, at du bliver i stand til at kende og genkende Hans stemme, så du kan leve et liv ledt og opmuntret af de inspirationer, som Helligånden giver - både i forhold til dit eget liv, men også så du kan være Guds stemme i din verden.

Gud elsker os og har omsorg for os, og det er gennem Helligånden, at Han viser os netop dette.

Dette fag vil hjælpe dig til at blive sikker i din åndelige identitet, kende dit kald og dine gaver, og i at kende din åndelige autoritet, og hvordan du skal håndtere din salvelse.

Åndelig intelligens-timerne er en blanding af undervisning, demonstration og aktiveringer. Uanset om Helligånden er ny for dig eller du har vandret med Helligånden i årtier, vil dette fag opmuntre dig til at komme tættere på Gud, og intentionelt være til velsignelse for mennesker omkring dig.

Åndelig intelligens handler om at vende vores hjerte og opmærksomhed på Gud, så vi kan bringe Guds rige ned på jorden.

På dette fag, vil du lære:

+ at blive sikker i din åndelige identitet
+ at kende dit kald og dine gaver
+ at kende din åndelige autoritet og hvordan skal håndtere din salvelse

Mød dine lærere

Heidi Ravn

Lærer

Heidi er fra Danmark og er uddannet coach. Hun leder vores fag “Åndelig Intelligens”, hvor hun underviser og aktiverer de studerende. Helligånden har givet os alle gaver til at betjene mennesker og vise Guds kærlighed. Livet bliver spændende, når vi er tilgængelige for Helligåndens ledelse og frimodigt træder ud og aktiverer gaverne, så vi kan bringe Guds nærvær her på jorden. Heidi leder også vores morgenandagter, mentoring og People Tools-personprofil. Heidi har været tilknyttet skolen i over 15 år.

Hvad vil vi med Coaching?

Om dette valgfag

Dette valgfag vil hjælpe dig til at vokse i forståelsen af dig selv og mennesker omkring dig. Det vil give dig redskaber til coaching, færdigheder i mentoring og lære dig, hvordan du skal vandre sammen med og lede andre i dine fremtidige arbejds- og tjenesteopgaver.

Lytte- & Kommunikationsfærdigheder

Evnen til at lytte og kommunikere effektivt og hindringer for dette vil blive et centralt tema i denne undervisning. Færdigheder i dette skaber et grundlag for tillid og gode relationer. Betydningen af at blive hørt og lyttet til vil blive udforsket, og vi vil se på, hvad vi skal være opmærksomme på i effektiv kommunikation.

Psykologiske tilgange til forståelse af mennesker

Undervisningen vil også omfatte nogle psykologiske tilgange til forståelse af, hvad der kan foregå i et menneskes indre – følelsesmæssigt og mentalt. Vores opvækst, vores omgivelser og vores opfattelse af verden påvirker os på forskellige måder og kan være årsag til begrænsninger eller fordele i forhold til, hvordan vi navigerer i livet. Dette valgfag vil udruste dig med større indsigt i dette, bringe heling og klarhed til dig og udruste dig med redskaber til, hvordan du skal overvinde nogle af disse ting. Det vil også udruste dig til at vandre sammen med andre og hjælpe dem til større erfaring af den frihed, som Gud har til hver enkelt af os.

Coaching & Mentoring

I forhold til at vandre sammen med andre på en effektiv måde vil du også lære, hvad mentoring er, modtage undervisning om bibelsk mentoring, som støtter dette, og du vil blive præsenteret for forskellige coachingmodeller og -redskaber.
Coaching hjælper et menneske til at sætte mål i livet, som bringer positive forandringer til for eksempel personlig udvikling, projekt/forretningsmæssig udvikling eller tjenesteudvikling og den skridt for skridt-proces, som er involveret i dette.
Færdigheder i coaching og mentoring er centrale evner, når man vandrer sammen med andre og vil bringe positive og målbare ændringer i deres situation.

Ekskursioner og gruppepræsentationer

Vi vil også tage tid til nogle ekskursioner og besøge en velgørende organisation eller en kirke for at opleve, hvordan en præst, coach eller psykolog arbejder med mennesker. Dette vil give dig mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har, og få en forståelse af, hvordan det er at vandre med mennesker i forskellige miljøer eller situationer i samfundet. Ved afslutningen af året vil vi skabe tid til gruppearbejde og præsentationer, som tackler nogle af de nuværende fremherskende problemer, som mennesker kæmper med, og hvad der kan hjælpe dem, idet vi trækker på undersøgelser, undervisning og diskussioner fra det indeværende år.

På dette valgfag lærer du:

+ Færdigheder i lytning
+ Kunsten at stille spørgsmål
+ Kommunikation - verbal og non-verbal
+ Giraf- og sjakalsprog
+ Helhedssyn på mennesker
+ Psykologiske tilgange - indsigt i sig selv og andre
+ People Tools - personlighedsprofil
+ Mentoring
+ Bibelsk mentoring
+ Coachingmodeller
+ Coachingredskaber

Mød dine lærere

Karen Harvey

Lærer

Karen har en passion i forhold til at se mennesker blomstre og blive alt det, Gud ønsker for dem. Hun er dansk, men har boet i Storbritannien i 16 år, 10 år i Wales og 6 år i Surrey nær London. Karen er uddannet pædagog og har arbejdet inden for dette felt i mange år. For nylig blev hun uddannet som terapeut og har i den forbindelse arbejdet for en velgørende organisation de seneste par år. Hun var præst i Equippers Church i Surrey med fokus på pastoral omsorg og mentoring.

Det får du ud af Livsmestring

Om dette valgfag

Med et Livsmestring forløb får du muligheden for at få redskaber til at mestre livet, få oplevelsen af mening, af at høre til og være en del af et større fællesskab.

Det får du ud af Livsmestring

Vi ønsker at styrke det hele menneske. Styrke troen på dig selv, som værende værdifuld, styrke forståelsen af dig selv i fællesskabet med andre, samt styrke din tro og forståelse af værdi og identitet i Gud.  
Livsmestring handler om at bryde mønstre og uhensigtsmæssig adfærd, der forhindrer dig i at leve livet fuldt ud. Vi kæmper alle med noget: lavt selvværd, mangel på selvtillid, frygt, vrede, kontrolproblemer, at kunne sætte grænser og meget mere. Disse ting påvirker vores daglige liv og vores forhold til andre - og det kan ofte være svært at tale om og søge hjælp til.
Livsmestring giver dig mulighed for at zoome ind, og arbejde med de ting, der holder dig tilbage i et trygt og støttende fællesskab gennem undervisning, samtaler, refleksioner og vejledning i grupper og individuelt i et trygt og støttende miljø.

Vi arbejder med STEPS, som er et kursus, der anvender bibelske principper til at modtage Guds hjælp til at bryde mønstre og overvinde vores uhensigtsmæssige adfærd.
Det grundlæggende princip bag STEPS er, at vi som mennesker er designet til at leve i fred. Fred med Gud, fred med os selv og fred med mennesker omkring os. Nogle af os kan have mistet den fred gennem omstændigheder uden for vores kontrol. Måske skete der noget med os, da vi var yngre. Måske er vi vokset op i et hjem, hvor der ikke blev taget hånd om vores basale behov. For andre ser den manglende fred ud til at komme fra det negative tanke- eller adfærdsmønster, som vi kæmper med lige nu. Eller nogle gange er livet bare meget mere kompliceret, end vi troede, det ville være, og hvad skal vi gøre ved det?
STEPS er en måde at håndtere det på, da dette kursus søger at genoprette den fred.

I STEPS-kurset ser vi ind i vores eget liv og stiller os selv følgende spørgsmål:                    
+ Hvad er mine værdier, og lever jeg efter dem?
+ Er der mønstre i min måde at tænke, føle eller reagere på, som ikke er nyttige?
+ Hvordan etablerer jeg nye mønstre for at kunne leve livet fuldt ud?

På dette valgfag lærer du:

+ Tillid til Guds omsorg for dig
+ Forstå dig selv og dine følelser
+ At arbejde med dine udfordringer
+ At tage sunde livsvalg
+ At lede dig selv

Varighed og pris

Læs mere på Ny elev. Afhængig af din konkrete situation kan der være forskellige muligheder for økonomisk støtte til dit ophold, enten fra din kommune, fra puljer på højskolen eller andet. Ring endelig og få en snak med os om, hvordan det kunne se ud for dig i din situation.

Mød dine lærere

Sara Hagen

Lærer

Sara Hagen har gennem mange år arbejdet med mennesker fra de yngste vuggestuebørn til unge voksne og udsatte kvinder. Hun elsker at gå på vandring med mennesker og se dem vokse i tro på Gud og tro på sig selv. Sara er uddannet pædagog og er leder for Life Skills på Acts Academy. Derudover er hun gift med Stig Hagen. Sammen har de 3 voksne børn.

Hvad vil vi med Kommunikation & Storytelling?

Om dette valgfag

Kommunikation & Storytelling handler om at udvikle dig som kommunikator!
Der er mange måder, hvorpå du kan være en effektiv kommunikator: Gennem offentlig tale, ved at skrive, og endda også gennem andre kreative udtryk som teater, musik, kunst, dans osv. 
Der er også mange kommunikationsmidler i dag, som vi må udforske. Fra sociale medier, videoproduktion, podcasting, blogging til de gammeldags liveoptrædener og meget mere.

I alle disse forskellige udtryk og midler er der 3 ting, der er nødvendige for en effektiv indvirkning:

1. Du har brug for et budskab: Stilhed bør kun brydes, hvis du har noget vigtigt at fortælle.

2. Du har brug for en fortælling: En fortælling er den mest kraftfulde måde at fortælle verden om en ide (citat fra Robert Mackie).

3. Du har brug for træning: Kommunikation virker for dem, der virker i det (citat fra John Powell).

Enhver person i verden har et helt liv fyldt af fortællinger i dem, der venter på muligheden for at blive sluppet fri. Din stemme betyder noget og dine fortællinger gør en forskel. Dette er hvad Kommunikation & Storytelling handler om: At give dig et sted og værktøjerne til at dele ideer og betydningsfulde historier, så du kan have indvirkning ved at tilbyde transformerende erfaringer for, hvem end der vil lytte.

Hvis du deltager i dette valgfag, vil du lære at blive en bedre offentlig taler og/eller forfatter. Du vil også dykke ned i en verden af storytelling og udvikle dine evner til at dele betydningsfulde ideer gennem gribende fortællinger. Du vil også have muligheder for at tale/dele fra scenen og dele din personlige verden med et publikum gennem kreative værker. Ydermere vil du have muligheden for at udvikle enkeltperson-/gruppeprojekter, hvor du kan engagere dig mere med nutidige kommunikationsmidler.

På dette valgfag får du:

+ Tips til at blive en effektiv og motiverende
offentlig taler
+ Tips til at blive en bedre forfatter  
+ Tips til at præstere bedre på scenen  
+ Basale evner relateret til Storytelling
+ Indsigt i at bruge mindst et nutidigt kommunikationsmiddel
(SoMe, blog, video, podcast osv.)
+ Hjælp til at finde din stemme

Mød dine lærere

Kate Favre Guldberg

Lærer

Kate er fra Schweiz og er ansvarlig for Kommunikation & Storytelling. Hun er en dygtig og efterspurgt kommunikator. Derudover underviser hun i lederskab og andre emner omkring personlig tro. Kate læser desuden teologi.

Hvad vil vi med Lederskab & Innovation?

Om dette valgfag

Alt står og falder med ledelse, og hvorvidt dine evner på dette felt er udviklet og formet af andre, der kender til ledelse i praksis. Jesus gik foran som det ultimative eksempel på en god leder. Han skabte et team, der forandrede verden gennem deres mod og innovation. Men det startede ikke der; de startede frygtsomme og ukontrollerede. Gode ledere bliver ikke født, de formes og udvikles. Det er det, vi gør på Acts Academy.

Vi inviterer dig til at blive en del af et spor, hvor du lærer om ledelse, om at være autentisk, at bygge dynamiske team, løse konflikter, skabe og forandre kultur og bringe en vision fra drøm til virkelighed. Uanset om du vil starte en ny forening, en kirke, en virksomhed eller bare blive en bedre leder i kirken eller samfundet, så vil du her få redskaberne af de bedste ledere fra et internationalt netværk af både kirker og erhvervsliv.

På Acts Academy formes fremtidens ledere til fællesskaber, kirker og samfund. Gennem teori, følgeskab, mentoring og praktisk anvendelse skaber vi ledere, der kan udvise mod, tage ansvar, bygge team, udvikle mennesker og skabe forandring.

Vi mener det, når vi siger, at vi vil udvikle og fremelske det bedste i dig. I et miljø, hvor der er højt til loftet, tydelige rammer og forventning om personlig indlevelse, samt lyst til læring og udvikling, vil du udvikle dig til at blive en leder, der kan være innovativ, modig og i stand til at sætte aftryk.

I Ledelse og Innovation arbejder vi med ledelse inden for tre områder: At lede sig selv, at lede andre og at lede i kontekst. Hvert område bliver berørt flere gange i løbet af året. Vi arbejder med forløb på ca. tre uger ad gangen, hvor der bliver undervist, lavet gruppeopgaver, reflekteret, arbejdet i mentor-grupper osv. Vi vil gerne give plads til, at der kan arbejdes med stoffet i både teori og praksis. Derfor vil der også blive undervist i projektledelse, og der vil være forskellige ledelsesmæssige udfordringer, for eksempel ledelse af missionsrejsen. I løbet af året vil der være tre skriftlige opgaver (ca. 1.000 ord), som kan skrives på dansk eller engelsk.

Der stilles ikke krav til forudgående erfaring med ledelse, men vi forventer, at alle vil arbejde seriøst med faget og være åben for læring. Der udarbejdes et kompendium med materiale til forberedelse og yderligere selvstudie.

På dette valgfag lærer du:

+ At lede dig selv
+ At lede andre
+ At lede i kontekst

Mød dine lærere

Neil Harvey

Lærer

Neil er fra Wales. Han var præst i den apostoliske kirke i Wales i 10 år og præst i Equippers kirke i 5 år. Han er uddannet med videregående uddannelse i kristen tjeneste (BA) ‘Bangor university’ og en Cand. i missional ledelse fra 'For Mission College'.

Hvad vil vi med Creative Lab?

Om dette valgfag

Creative Lab er designet til dig som er musiker, sanger og producer. På Creative Lab har du mulighed for udvikle din kreativitet inden for musik, sang, sangskrivning, produktion og optræden.
Årsplanen er designet til at tage dig skridt for skridt, ind i en udvikling omkring dit talent. Vi har fokus på at udvikle kreativitet inspireret af forskellige kunstarter, herunder teater, stage performance og lyrik. Herefter bruger vi den inspiration, som vi får, til at skabe vores egne udtryk gennem nye sange, nye arrangerede covers m.m. På denne måde sikrer vi, at den inspiration, vi får ind, også får et output.

Når en sang er blevet skrevet, sætter vi fokus på produktionen. Vi bruger tid i vores eget studie med professionelle producere, hvor vi gennemgår hele produktionsprocessen. Herudover er højskolens eget studie tilgængeligt for Creative Lab-elever i løbet af året, også udenfor de fastsatte undervisningstimer. Vi bruger også en del tid uden for undervisningstimerne på at skabe, skrive, optage og producere det, vi har arbejdet med.
Vi vil til udvalgte begivenheder, (Open mic nights, special events) udnytte muligheden for at vise vores sange og værker. Herudover bruges der nogle uger på at arbejde med en fysisk teater-lærer, hvor vi arbejder med det udtryk, vi har på en scene.
I løbet af året bruges der tid på at skabe og forberede værker til optræden. Dette giver de studerende praktisk erfaring i at designe, planlægge og eksekvere i at performe og skabe en atmosfære.

Events

Creative Lab-elever optræder til forskellige arrangementer på Acts Academy. Arrangementerne er aftener fokuseret omkring optræden, såsom Open Mic Nights, koncerter osv. Dine lærere hjælper dig med at skabe et værk, der passer til dig og dit niveau. Det er dog den studerendes ansvar at have styr på sin kalender, hvilket betyder at eleven skal sætte tid af til at øve for at være klar til at optræde til de omtalte arrangementer.

OneHeart

Acts Academy og Creative Lab er værter på OneHeart, som er en konference for lovsang- og teknikteams. OneHeart samler lovsangsteams fra kirker både i Danmark og fra udlandet. De samles til en uge med netværk, træning og muligheden for at lære fra ledere inden for forskellige kreative områder, som er relevante for den lokale kirke.

* Creative Lab-studerende er deltagere på konferencen. For OneHeart er det en del af deres kursus og program.

Sangskrivnings-camp

Her samles professionelle danske såvel som udenlandske sangskrivere og producere på tværs af kirkesamfund. Sangskrivnings-campen afholdes i januar på Acts Academy. Her skrives der nye sange, der kan gå på tværs af kirkerne i Danmark. Som Creative Lab-studerende får du netop her mulighed for at arbejde sammen med de professionelle inden for sangskrivning og produktion. Derudover får du en uvurderlig oplevelse og muligheden for at netværke med professionelle inden for feltet. Hvem ved - måske er du med til at skabe den næste store danske lovsang?

* Creative Lab-studerende er med som deltagere på sangskrivnings-camp som en del af deres kursus og program.

Udstyrskrav

I skolens studie har vi Logic og Ableton, som kan benyttes. Det anbefales, at du medbringer dit eget instrument og bærbar computer, gerne udstyret med et DAW-program som Logic eller Ableton. Skolen råder over flere instrumenter, som kan lånes, dog ikke for et helt skoleår. Medbring derfor helst dit eget instrument.

Studietur

Hvert andet år tager vi på en studietur, hvor vi bl.a. tager på kirkebesøg. Der findes et hav af fantastisk musik verden over, og derfor ønsker vi at opleve, hvad der sker andre steder i verden. En studietur vil typisk omfatte teater, live musik, koncerter og kirkebesøg. Vi bruger tid sammen med producere i deres studie, nyder arkitektur samt andre aspekter af kreativitet som inspirerer os som musikskabere.  

Missionsturen

Alle studerende tager afsted på missionture, hvor vi tager ud og hjælper organisationer i forskellige lande. På missionsturen udruster vi gerne Creative Lab-studerende med værker, de kan fremføre. Målet er at formidle evangeliet, idet vi fokuserer på at kommunikere ud over sprogbarriererne. Det er oftest de Creative Lab-studerende, der leder lovsangen i løbet af missionsturene.

På dette valgfag lærer du:


+ Processen i produktion af en sang fra idé til udgivelse
+ Værktøjer til at komme hurtigere ind i en kreativ proces
+ At tro på dig selv som kunstner
+ At dygtiggøre dig i sangskrivning

Mød dine lærere

Esben Dulwich Engholm

Lærer

Esben er uddannet inden for kreativitet og innovation. Han er en erfaren lovsangspræst og sangskriver. Med over 22 års erfaring i lovsangsledelse og som leder af kreative teams vil Esben udruste de studerende til at kunne sætte deres eget aftryk. Esben har en stor passion for at fremme lovsang nationalt såvel som internationalt.
Esben formår at kombinere teori og praksis, så de går op i en højere enhed.

Hvad vil vi med Global University and Study elective?

Om dette valgfag

Studerende på Acts Academy, der er forelsket i Bibelen og ønsker at dykke endnu dybere ned i deres teologiske forståelse, har nu mulighed for at studere mod et certifikat eller en bachelorgrad i Bibel og Teologi med Global University. På Acts Academy finder du et trosbaseret miljø med god studiestemning.
For studerende, der vælger Global University-muligheden, tilbyder vi intensiv coaching i vores valgfag. Du vil blive introduceret til din unikke læringsstil og finde frem til den mest effektive studieteknik for dig. Du vil lære at tænke både kritisk og kreativt, og du vil erhverve dig nye redskaber og metoder til at læse og fortolke både Bibelen og teologiske skrifter på et dybere niveau.
Vi ruster dig ikke kun til at få succes med dine Global University-studier, men også til at udvikle mindset og færdighederne hos en livslang studerende. Dette betyder, at du ikke kun vil udmærke dig i ethvert studiemiljø, men også være i stand til at formidle det, du har lært, til din kirke og inspirere dit fællesskab.

På dettee valgfag lærer du:

+ studiepraksis
+ at tænke kritisk og kreativt
+ at tilegne dig nye værktøjer og metoder til at læse og fortolke Bibelen samt teologiske tekster på et nyt niveau

Mød dine lærere

Stig Hagen

Lærer

Stig er akademisk dekan på Acts Academy med en mastergrad i ledelse og teologi fra Fuller Theological Seminary. Han er en iværksætter med flere års erfaring som daglig leder, organisationsleder og præst. Stig er også dybt involveret i mission i Østeuropa og Østafrika og har været udsendt missionær til Tanzania. Hans passion er at se mennesker opdage og udvikle sit potentiale og erfare en dyb relation til den Treenige Gud. Nogle gange vil man også opleve Stig lede i lovsang. Han er gift med Sara, som også underviser på skolen, og sammen har de 3 voksne børn.

Bachelor i Bibelen og Teologi med Global University

Studér Bibelen og teologi med Global University og Acts Academy og følg grunduddannelseskurserne mod en certifikat- eller bachelorgrad.

Vi har indgået et samarbejde med Global University for at tilbyde muligheden for at studere på grunduddannelsesniveau og optjene studiepoint mod et akkrediteret program for de studerende, der ønsker det. At studere Bibelen og teologi på Acts Academy giver dig mulighed for at lære om Gud i et trobaseret miljø. Du vil følge den generelle Acts Academy-læseplan, men vil også modtage ekstra opgaver, der skal udføres for Global University-programmet.

Dette er en fantastisk mulighed for studerende på Acts Academy for at dykke endnu dybere ned i Bibelen, studere teologi på universitetsniveau og arbejde hen imod en certifikat- eller bachelorgrad. Læs mere her.

Acts year 1

Modul 1
+ Åndelig Intelligens 
+ Formation
+ Introduktion til det Gamlen Testamente 
+ Hermeneutik: Forståelse af Bibelen
+ Theologi: Menneskelighed og synd

Modul 2
+ Åndelig Intelligens
+ Kirkehistorie: Church History: Pinsen til reformationen
+ Tjeneste: Missionsbefalingen
+ Introduktion til det Nye Testamente 
+ Theologi: Frelse 

Modul 3
   
+ Åndelig Intelligens
+ Samfundet  

Acts year 2*

Modul 1
+  kompakt kursus
    - Apostlernes Gerninger
    - Bibelen og kirken 
+ forberedelse og forkyndelse af bibelske budskaber 
+ Paulus’ frelsesbreve: Galaterbrevet og romerbrevet 

Modul 2
+ kompakt kursus
  - Mosebøgerne 
+ Bibelen og mission
Civilisation: Den Franske Revolution og indtil idag 
  
Modul 3
+ kompakt kursus
      - mennesker og deres tro
+ Apologetik

* Ret til ændringer forbeholdes.

Acts year 3*

Modul 1
+ kompakt kursus 
     - Kristologi
     - Visdomslitteratur
+ Pneumatologi 
+ tværkultural kommunikation

Modul 2
+ 12-ugers praktikforløb

Modul 3
+ kompakt kursus
  - Korinterbrevene
+ Introduktion til filosofi

*Følgende kommer i 2024.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vejen til
tjeneste

Tjenestepraktik

Højskolen Acts Academy er kirkernes træningssted og stedet, hvor medarbejdere og ledere kan få undervisning og træning, som er relevant for deres personlige liv og udvikling - og som derfor også er relevant for kirkerne. Vi kalder det menighedsbaseret bibelskole.
I undervisningen og dagligdagen spiller lokal kirke og tjeneste en stor rolle; sammenhængskraften mellem skole og kirke er mærkbar.

Praktik i din egen lokale kirke

For at sikre maksimalt udbytte af den undervisning, vi giver på Acts Academy, laver vi aftaler med lokalkirker om praktik. Det foregår fredag-søndag og tager udgangspunkt i en aftale mellem den studerende, lokalkirken og Acts Academy. I aftalen indgår beskrivelse af opgaver, forventet opfølgning, økonomi, bopæl i weekenden og andet, der er relevant for at skabe en god og gavnlig praktikoplevelse for både kirken og den studerende.

Der hvor praktik ikke er muligt med ens egen lokale kirke, laves aftaler med andre kirker. En del elever er involveret i Kirkeibyen, herunder også det store sociale arbejde der udføres, men det beror også på aftaler om indhold og rammer.

De fleste studerende vender tilbage søndag aften og deltager så vidt muligt i Kirkeibyens aftengudstjeneste.

“Tjenestepraktikken var for mig en mulighed for at blive strukket i min kapacitet. Jeg følte Gud tale til mig om at ‘stille mig til rådighed for legemet’ og selvom der var noget ubehag forbundet med at blive strukket har jeg oplevet Guds velbehag i min lydighed.”

Daniel
DANMARK
2020/2022

Særligt for præster og andre ledere i menighederne

I kirkerne er der rigtig mange frivillige, som gør en stor indsats. Ingen kirker ønsker at undvære deres dygtige folk i lang tid. Men faktisk giver mange kirker udtryk for, at det er deres ønske, at de bedste skal blive endnu bedre! Derfor er det nu flere steder blevet populært at have ‘interns’, et andet ord for en giv-et-år-medarbejder.

Vi tilbyder et setup, som tilgodeser denne tænkning. Fire dage om ugen tilbyder vi her på skolen undervisning i topklasse. Det er undervisning, som tilstræber, at eleverne får en sund identitet, et trosfundament i livet, ordentlighed, kristuslighed, evne til at bygge relationer og en forståelse af deres kald og gaver i livet. Undervisningen er livsnær og omsættelig i praksis. Vi siger det på denne måde: Vi giver dem indtryk, der forandrer deres udtryk og gør dem i stand til at sætte aftryk og inspirere til efterfølgelse af Jesus overalt i samfundet.

Det er vores forventning, at I som kirker er tæt på eleven og giver dem input og feedback på deres praktik. På denne måde vil I fortsat være tæt på den studerende og glæde jer over den udvikling, som sker i den enkelte - og i jeres menighed.

Det er win-win.

Præster, ungdomsledere m.v. er meget velkomne til at kontakte os med henblik på at høre mere om dette samarbejde.

“Det har været vildt godt at have Daniel i praktik i Silkeborg Frikirke. Igennem hele forløbet har højskolens ønske om at underbygge det liv, der er i den lokale kirke, været tydeligt i tilgangen til de opgaver, som Daniel skulle løse. Som lokalkirke er det super værdifuldt at få en elev i praktik, der både har evnerne OG hjertet til at tjene med lokalt. Det gør vi gerne igen!”

Christian Tycksen
PRÆST I SILKEBORG FRIKIRKE

Personlig udvikling

Individuelle mentorsamtaler

Vi mener det, når vi siger, at vi vil udvikle og fremelske det bedste i dig!

For at sikre den bedst mulige udvikling af de studerende tilbyder vi alle andenårselever individuelle mentorsamtaler. Man kan også som førsteårselev ønske individuelle samtaler.  

Mentorsamtaler tilbydes som en hjælp til at nå personlige mål. Man mødes med sin mentor ca. 45 min hver anden uge. Mentoren er den studerendes kontaktperson på skolen og følger derfor den studerende tæt. Din mentor vil hjælpe med at nå dine mål og udvikle dit potentiale. Du får konkrete redskaber, der giver dig mulighed for at blive den bedste version af den person, som Gud har skabt dig til at være.

Supervisor i tjenestepraktik

Vi mener det, når vi siger, at vi vil udvikle og fremelske det bedste i dig!

Alle elever har en supervisor tilknyttet i deres tjenestepraktik. Disse supervisorer vil også være med til at give dig input og feedback på det, du arbejder med. De vil guide dig, så du forstår din rolle i praktikken og har de bedste muligheder for at lykkes og udvikle dig.

Life Groups

Alle studerende er en del af en life group, hvor man mødes med en mindre gruppe på skolen, som man deler liv og taler tro med. Dette bidrager til at alle kender nogen og oplever at høre til, samtidig med at man kan være med til at sparre, dele erfaringer og opmuntre hinanden. Det er i fællesskabet, vi vokser og trives.

At rejse er et eventyr!

Flere gange om året rejser vi. Rejserne giver nogle helt enestående oplevelser, ofte i en fremmed kultur, i uvante omgivelser og under anderledes betingelser end til hverdag. Det ryster os sammen, lærer os nyt og giver os oplevelser, venner og erfaringer for livet.

Studieture

I efteråret er der fokus på studieturen. Vi arbejder på, at disse ture støtter op om undervisningen. I de seneste år rejste vi til Skotland, Israel, Italien.

Studieture i efteråret varer typisk 5-7 dage og koster 3.000-5.000 kr.

Missionsrejser

Rejserne er eventyr, men det er mere end det. Det er en udrakt hånd til de lokale kirker i de lande, vi besøger. Vi ønsker, at alle studerende vælger én af de to rejser, vi tilbyder, for på den måde at komme ud og få afprøvet de ting, de har lært på Acts Academy.

Vi kommer naturligvis med et generøst og tjenende sind og hjælper med det, der måtte være brug for. Vi plejer at blive involveret i praktisk arbejde, socialt arbejde, fængselsmission, undervisning, gudstjenester, forbøn og meget andet. Det er en fantastisk god anledning til både at give og lære på tværs af kulturer og baggrunde.

Vi samarbejder med kirker og organisationer i hele verden og vælger forskellige destinationer fra år til år. Da den studerende selv skal betale for turen, vil der både være en billigere tur i Europa og en lidt dyrere til Afrika eller Asien. Når det kan lade sig gøre, bor vi hos private familier, der hvor vi kommer frem.

Missionsrejserne i foråret varer typisk 8-16 dage og koster 3.000-10.000 kr.

Skitur

Vender vi tilbage til Stöten i Sverige for endnu en uforglemmelig skitur i uge 5! Efter sidste års fantastiske oplevelse, hvor 65 deltagere brød grænser og kastede sig ud i nye eventyr på skiene, er vi klar til at gentage succesen. Uanset om du er en erfaren skiløber eller en komplet nybegynder, er der plads til dig i vores gruppe. Vi lover sjove øjeblikke på pisterne, hyggelige pauser med varme vafler og en stærk følelse af fællesskab.

Folkemødet

Acts Academy er deltager i den største politiske festival i Danmark - Folkemødet på Bornholm i juni. Det er et stort arrangement med mange mennesker, hvor der er rig mulighed for at diskutere politik og værdier, men også til at lytte til forskellige livsholdninger. Vi hjælper til i teltet 'Mellem himmel og jord', hvor vi blandt andet er med til at arrangere og afholde spændende debatter. Det er en fantastisk mulighed som bibelskoleelev at reflektere over det samfund, man er en del af, men også være en del af udtrykket i samfundet med ens tro og den læring, man har fået fra bibelskolen.

Impact weeks

Højskolen Acts Academy tilbyder i løbet af året spændende Impact-kurser. Det er uger, hvor undervisningen er åben for gæster og fokuserer på ét centralt tema, ofte taget fra et af de tre spor. Undervisningen vil være fælles for alle og vil komme fra kompetente og inspirerende gæstetalere fra ind- og udland.

De fleste Impact-kurser starter mandag morgen kl. 8.15 og slutter fredag morgen med morgenmad. Hvert kursus er dog lidt forskelligt, så hold dig orienteret her på hjemmesiden, gennem vores nyhedsbrev eller på Facebook.

Indtil videre er følgende planlagt for 2023/24:

OneHeart23 er fire tætpakkede og vildt inspirerende dage i starten af efterårsferien for kreative mennesker og performere. Det er både sangskrivere, lovsangere, musikere, lyd- og lysteknikere og producere.

Keys to Freedom. Mange kæmper med mentalt helbred, følelsesmæssige sår og negative tankemønstre, der holder dem fanget i stedet for, at de trives i den frihed, Gud har til dem. ’Keys to Freedom’ er en konference, der fokuserer på at se mennesker sat fri, helet og udrustet til tjeneste på netop dette område.

Listen! er en uge med undervisning i det at leve et profetisk liv. Uanset hvad du beskæftiger dig med i livet, er Guds gave til vores omgivelser, at vi lytter til Ham og viderebringer det håb og den frihed, der kommer fra Faderens hjerte til dem omkring os. Foråret.

Songwriting Camp Vi sætter de store kreative kræfter sammen for at stå sammen om musikken i vores kirker nationalt. Det gør vi, fordi vi ønsker at se vækkelse i vores land, så vi ikke kun arbejder med at oversætte de gode sange, vi kender fra USA og Australien, men også ønsker at søge Gud for, hvad han vil sige til sin menighed og sit folk lige nu i Danmark.

Youth Camp er afslutningen på skoleåret og er sideløbende med Apostolsk Kirkes SommerCamp. Det er en lejr for unge mellem 17 ½ og ca. 30 år.