Click
here

OneHeart 2023

Lovsangsledere, sangere, musikere, teknikere

KURSUS
TilmeldRegister
Dato

13. - 14. oktober, 2023

Pris

Fra 585 kr.

Events og ressourcer som forbinder, inspirerer og udvikler musikalske og tekniske kunstnere i den lokale kirke.

OneHeart har til formål at forbinde, inspirerer og udvikle musikalske og tekniske ledere i den lokale kirke.

Denne lovsangs konference bliver fyldt med Guds nærvær, udfordrende og opmuntrende keynotes, god mad og det lækreste fælleskab!

Konferencen er for hele kirkens lovsangs team, musikere, sangere og teknikere.

Vores tre hovedfokusområder er:

  1. Livsforvandlende møder med Gud i lovsang og inspirerende ord: Vores begivenheder er designet til at skabe dybe åndelige oplevelser, hvor deltagerne kan opleve nærværet af Gud gennem hjerteåbnende lovsang og dybt berørende inspirerende budskaber.

  2. Udfordrende og praktisk brugbar undervisning og KeyNotes: Vi tror på kraften af indsigt og viden. Derfor tilbyder vi udfordrende undervisning og KeyNotes, der ikke kun åbner sindene for nye perspektiver, men også giver praktiske redskaber og handlingsorienterede tilgange til at implementere læringen i hverdagen.

  3. Networking og samtaler rundt om bordene med vidensdeling og skab nye relationer: Vi forstår vigtigheden af at opbygge netværk og relationer. Vores arrangementer skaber en atmosfære, hvor deltagerne kan engagere sig i meningsfulde samtaler, udveksle viden og erfaringer, og samtidig opbygge dybdegående relationer, der varer ud over begivenheden.


Herudover betyder inklusivitet og mangfoldighed meget for os. Vi værdsætter og respekterer mangfoldigheden blandt vores kirker. Lovsangs konferencen er åben for alle uanset baggrund og erfaring.

Vi arbejder aktivt for at skabe en inkluderende atmosfære, hvor alle føler sig velkomne.

Vi glæder os til at se dig!


**Early Bird rabat på 10% er fratrukket prisen. Efter d. 30. september stiger prisen.


Samuel Christiansen

Lærer

Samuel er fra Danmark og uddannet lærer. Han arbejder som lovsangsleder på højskolen og i Kirkeibyen. Samuel leder netværket 'One Heart', som samler lovsangere fra hele landet. Han har tidligere været elev på bibelskolen og været et år i North Carolina på “Morning Star School & Ministries”.

Esben Dulwich Engholm

Creative Lab leader, musikker og sangskriver

Esben er uddannet indenfor kreativitet og innovation, han er en erfaren lovsangspræst og sangskriver. Med 22 års erfaring i lovsangsledelse og leder af creative teams, kommer han til at udruste eleverne til at kunne sætte aftryk. Esben har en stor passion for at fremme lovsang nationalt såvel som internationalt. Herudover har Esben en stor evne til dette både i teori og praksis, så de går op i en højere enhed.

Neil Harvey

Neil er fra Wales. Han har været præst i Apostolisk kirke i Wales i 10 år, hvorefter han flyttede til Surrey nær London hvor han virkede som præst i 5 år I Equippers Church Surrey Han har en videregående uddannelse i kristen tjeneste (BA) fra 'Bangor University’ og en Cand. Mag. i missional ledelse fra ‘Four Mission College' I England.

Sem Schaap

Sem Schaap is a keyboardist, producer and songwriter. Born in The Netherlands, Sem served as the Music Director at LIFE Church in the UK for over 9 years and has a deep passion for building the local church and its worship teams.

Stig Hagen

Akademisk dekan

Stig er akademisk dekan på Acts Academy med en mastergrad i ledelse og teologi fra Fuller Theological Seminary. Han er en iværksætter med flere års erfaring som daglig leder, organisationsleder og præst. Stig er også dybt involveret i mission i Østeuropa og Østafrika, og har været udsendt missionær til Tanzania. Hans passion er at se mennesker opdage og udvikle sit potentiale, og erfare en dyb relation til den Treenige Gud. Nogle gange vil man også opleve Stig lede i lovsang. Han er gift med Sara, som også underviser på skolen, og sammen har de 3 voksne børn.

Dan Zeltner

Guest Speaker

Multi-Talented Musician, Inspirational Pastor, and Empowering Coach

Dän Zeltner is a true Renaissance figure, with a remarkable blend of talents and experiences that have left an indelible mark on the worlds of music, spirituality, and personal growth. As a prolific songwriter, dedicated pastor, seasoned coach, and accomplished producer, he brings a wealth of knowledge and inspiration to every platform he graces.

A Musical Journey:

With an impressive catalog of 10 released albums to his name, Dän Zeltner has demonstrated his musical prowess and creativity throughout the years. His songs resonate with heartfelt emotion and thought-provoking lyrics, creating a connection with listeners that transcends boundaries.

A Spiritual Guide:

Beyond the stage and studio, Dän serves as a pastor, offering spiritual guidance and wisdom to those seeking meaning and purpose in their lives. His years of pastoral experience have allowed him to touch the lives of countless individuals, providing them with a beacon of hope and a source of strength.

A Coach for Personal Empowerment:

Dän Zeltner's coaching expertise extends to helping individuals unlock their full potential and live their best lives. His coaching methods are rooted in empathy and a deep understanding of human nature, making him a sought-after mentor for those on a journey of personal growth.

Topics of Expertise:

  1. Music and Creativity: Dän shares his insights into the creative process, songwriting, and the power of music to convey messages of love, faith, and resilience.
  2. Spirituality and Faith: Drawing from his pastoral experience, Dän explores topics of faith, spirituality, and the pursuit of a meaningful life.
  3. Personal Growth and Empowerment: As a coach, Dän provides valuable strategies for self-discovery, personal development, and achieving one's goals.

Audience Connection:

Dän Zeltner's multifaceted background ensures that he can connect with diverse audiences. Whether through the universal language of music, the solace of spirituality, or the transformative power of personal coaching, Dän inspires and empowers those he interacts with.

TilmeldRegister