Click
here

Rejser & tjenestepraktik

Det større perspektiv.

At rejse er et eventyr!

Flere gange om året rejser vi. Rejserne giver nogle helt enestående oplevelser, ofte i en fremmed kultur, i uvante omgivelser og under anderledes betingelser end til hverdag. Det ryster os sammen, lærer os nyt og giver os oplevelser, venner og erfaringer for livet.

Opstartsture

Når vi starter op i august og januar, tager vi på opstartstur. Det er ofte nogle dage i naturskønne omgivelser. Det er en fantastisk mulighed for at lære hinanden at kende under forhold der er helt anderledes end vores hverdag. Der bliver udfordret, inspireret, grint og lavet en masse team-building. Det er også en god anledning til at søge endnu tættere på Gud, at opleve Helligåndens virke og får en fornemmelse af hvad der venter på resten af kurset.

Det er på opstartesturene, at vi begynder arbejdet med at banke rusten af og sætte gang i en proces af personlig forandring og udvikling. Vi tror nemlig på at alle mennesker indeholder kimen til noget stort.

Studieture

I efteråret er der fokus på studieturen. Vi arbejder på, at disse ture støtter op om undervisningen den stream de enkelte elever har at følge om onsdagen: Creative Lab, Kommunikation & Storytelling, eller Lederskab & Innovation

Missionsrejser

Rejserne er eventyr, men det er mere end det. Det er en udrakt hånd til de lokale kirker i de lande vi besøger. Vi ønsker at alle elever vælger én af de to rejser vi tilbyder, for på den måde, at komme ud og få afprøvet de ting de har lært på Acts Academy.

Vi kommer naturligvis med et generøst og tjenende sind og hjælper med det der måtte være brug for. Vi plejer at blive involveret i praktisk arbejde, socialt arbejde, fængselsmission, undervisning, gudstjenester, forbøn og meget andet. Det er en fantastisk god anledning til både at give og lære på tværs af kulturer og baggrunde.

Vi samarbejder med kirker og organisationer i hele verden og vælger forskellige destinationer fra år til år. Da eleven selv skal betale for turen, vil der både være en billigere tur i Europa og en lidt dyrere til Afrika eller Asien. Når det kan lade sig gøre, bor vi hos private familier, der hvor vi kommer frem.

Missionrejserne i foråret varer typisk 8-16 dage og koster 3-10.000 kr.

Tjenestepraktik

Højskolen Acts Academy er kirkernes træningssted og stedet, hvor medarbejdere og ledere kan få undervisning og træning, som er relevant for deres personlige liv og udvikling - og som derfor også er relevant for kirkerne. Vi kalder det menighedsbaseret bibelskole.
I undervisningen og dagligdagen spiller lokal kirke og tjeneste en stor rolle; sammenhængskraften mellem skole og kirke er mærkbar.

Praktik i din egen lokale kirke

For at sikre maksimalt udbytte af den undervisning vi giver på Acts Academy, laver vi aftaler med lokalkirker om praktik. Det foregår fredag-søndag og tager udgangspunkt i en aftale mellem eleven, lokalkirken og Acts Academy. I aftalen indgår beskrivelse af opgaver, forventet opfølgning, økonomi, bopæl i weekenden, og andet der er relevant for at skabe en god og gavnlig praktikoplevelse for både kirken og eleven.

Der hvor praktik ikke er muligt med ens egen lokale kirke, laves aftaler med andre kirker. En del elever er involveret i Kirkeibyen, herunder også det store sociale arbejde der gøres, men det beror også der på aftaler om indhold og rammer.

De fleste elever vender tilbage til søndag aften og deltager så vidt muligt i Kirkeibyens Aftengudstjeneste.

Særligt for præster og andre ledere i menighederne

I kirkerne er der rigtig mange frivillige, som gør en stor indsats. Ingen kirker har lyst at undvære deres dygtige folk i lang tid. Men faktisk giver mange kirker udtryk for, at det er deres ønske, at de bedste skal blive endnu bedre! Derfor er det nu flere steder blevet populært at have 'interns', et andet ord for en giv-et-år-medarbejder.

Vi tilbyder et set-up, som tilgodeser denne tænkning. Fire dage om ugen tilbyder vi her på skolen undervisning i topklasse. Det er undervisning, som tilstræber, at eleverne får en sund identitet, et tros fundament i livet, ordentlighed, kristuslighed, evne til at bygge relationer og en forståelse af deres kald og gaver i livet. Undervisningen er livsnær og omsættelig i praksis. Vi siger det på denne måde: Vi giver dem indtryk, der forandrer deres udtryk og gør dem i stand til at sætte aftryk og inspirere til efterfølgelse af Jesus overalt i samfundet.

Det er vores forventning at i som kirker er tæt på eleven og giver dem input og feedback å deres praktik. På den måde vil i fortsat være tæt på eleven og glæde jer over den udvikling, som sker i den enkelte - og i jeres menighed.

Det er win-win.

Præster, ungdomsledere m.v. er meget velkomne til at kontakte os med henblik på at høre mere om dette samarbejde.