Click
here

1. Det åndelige liv

1.1 Personlig, åndelig vækst

Det forventes, at alle elever afsætter regelmæssig tid hver dag til bøn og til at læse Guds ord.

1.2 Morgenandagt – Arise

Arise er tid med lovsang, og en morgenandagt som holdes enten af en medarbejder eller en af eleverne. Der er Arise kl. 8.15 fire dage om ugen (mandag-torsdag) i den højskolesalen. Alle elever forventes at deltage og møde præcist.

Om tirsdagen deltager desuden Euroclass, Kirkeibyen, AKBU og Nærværket.

1.3 Søndagsgudstjeneste

Alle elever forventes at deltage i søndagsgudstjenesten i den kirke, hvor de har deres tjeneste-praktik.

1.4 Mentorordning

Alle elever bliver tilbudt regelmæssige mentorsamtaler med en af skolens medarbejdere. Mentorens opgave er bl.a. at hjælpe dig med at nå dine mål og udvikle dit potentiale og vil give dig værktøjer til at blive den bedste version af, hvad Gud har skabt dig til at være.

2. Livet på skolen

2.1 Klasse-regler

Det forventes, at eleverne omgås lærere og andre elever med respekt.

 • Vær iklassen til tiden og vær klar til at lære.
 • Din bærbare computer eller tablet må kun bruges i undervisningsøjemed. Vi henstiller, at den ikke benyttes til formål, som ikke har med skolen at gøre – såsom tekstbeskeder,opkald, sociale medier, spil, søgning på internettet eller underholdning.
 • Din telefon skal være på lydløs i timerne. Undlad at bruge den til formål, der ikke er relateret til undervisningen.
 • Forlad ikke klasseværelset i timerne, få klaret toiletbesøg i pauserne.

2.2 Fremmøde-regler

Det forventes, at eleverne møder præcis til alle undervisningstimer og arrangementer. Fremmødet registreres til alle arrangementer (Arise, undervisningstimer, konferencer m.m.).

2.2.1 Lovligt fravær

Lovligt fravær fra timerne er i tilfælde af:

 • Sygdom. Hvis du er syg og derfor ikke i stand til at komme tilundervisningen, skal du underrette den pågældende lærer eller en anden af skolens vagthavende medarbejdere.
 • Planlagte begivenheder såsom bryllupper, familiesammenkomster og lægebesøg.
 • Forsøg så vidt muligt at deltage i disse ting uden for undervisningen, men hvis umuligt,skal skolen underrettes.
 • Uforudsete krisesituationer i familien.

Hvis fraværetvarer i 1-2 timer, skal du underrette pågældende lærer. Hvis fraværet varer en hel dag, skal du underrette din mentor og den vagthavende medarbejder. Hvis fraværet varer i flere dage, skal du tale med forstanderen.

I tilfælde af ikke-lovligt fravær, kan skolen opkræve 1000 kr. pr. uge i tillæg til den normale betaling.  

2.3 Plagiering

Det forventes, at eleverne udviser integritet  i deres skolearbejde såvel som i andre forhold. Ingen  form for snyd eller plagiering vil blive accepteret. .

De mest almindelige former for plagiering er følgende:

 • Der mangler citationstegn og/eller kildeangivelse, når man citerer en tekst, som er udgivet eller ikke udgivet af en forfatter.
 • Der laves en ukorrekt omskrivning i forsøget på at forklare andres tanker med sine egne ord.
 • Der mangler kildeangivelse ved indhentet information.
 • Hvis man kopierer en anden elevs arbejde (helt eller delvist), og afleverer det som om, det var ens eget arbejde.
 • Hvis man benytter en opgave fra tidligere eller anden undervisning, men ikke sætter citationstegn.

2.4 Rejser

Hvert år arrangerer skolen flere former for rejser. Til nogle af disse rejser er der behov for ekstra økonomi, som ikke er inkluderet i skolepengene. De nøjagtige udgifter til turene og relevante detaljer vil blive oplyst senere på skoleåret.

 • Bootcamp  tur – Ved begyndelsen af skoleåret i august/september tager elever og medarbejdere af sted sammen i nogle dage. Ligesom de andre ture, er denne tid en unik mulighed for at lære hinanden bedre at kende, lære Gud bedre at kende – og have det sjovt sammen i andre end de dagligeomgivelser.
 • Studietur – foregår som regel i efterårs-semesteret. I tidligere år er turene gået til Italien og Israel. Studieturen vil i år blive målrettet relevant indhold for elevens valgte 'Aftryk'.
 • Missionstur – Missionsture er tværkulturelle oplevelser, der giver mulighed for at anvende skolens undervisning i praksis.

2.5 Konferencer og events

I løbet af året arrangerer skolen en række konferencer og events, som afholdes på skolen. Eleverne får ved disse lejligheder en unik mulighed for at tjene og medvirke. Det forventes, at eleverne deltager ved de fleste af disse events.

3. Praktisk information

3.1 Email

Alle elever bliver tildelt en officiel email konto, som tilhører skolen, og som er et vigtigt kommunikationsredskab for skolen. Eleverne er forpligtet til at tjekke deres email regelmæssigt, så de modtager alle vigtige beskeder. Eleverne har ikke lov til uden forudgående tilladelse at udsende ”masse-emails” til alle på skolen.

Herudover oprettes der hvert år en Facebook gruppe til interne beskeder mellem elever og stab.

3.2 Timeplaner

Ugentlige timeplaner inklusiv oplysning om ændringer og særlige events bliver postet på intranettet (du får adgang hertil i begyndelsen af semesteret) samt på en opslagstavle uden for kontorerne, på første sal.

3.3 Faciliteterne

Skolens faciliteter bruges desuden af Euroclass (et årligt program for teenagers), AKBU og Apostolsk kirkes kontorer, den sociale café Nærværket samt Kirkeibyen. Vi henstiller til alle elever, at derespekterer de andre organisationer i bygningen og samarbejder, når deres aktiviteter lægger beslag på brugen af fællesarealerne. Det bliver nøje vurderet,hvordan lokalerne bedst kan benyttes både i forhold til eleverne og i forhold til de andre tjenester i huset. Ud over de nævnte er der andre, som har lejet sig ind i bygningen.

Faciliteter og tjenesteydelser står til rådighed for alle i vores ”extended community”.

Vi forbeholder os retten til at bede enhver om at forlade skolens område af enhver årsag og til enhver tid. Hvis nogen af eleverne har mistanke om, at der foregår noget ulovligt eller ubehageligt i form af mistænksomme gæster på skolens område, er det deres pligt omgående at underrette vagthavende medarbejder.

Alle drikke (kaffe, te m.m.) skal være tildækket, hvis de nydes i bygningen, med undtagelse af i spisesalen. En to-go-cup med låg er god at have. Alle faciliteter er røgfrie områder.

3.3.1 Biblioteket

På biblioteket skal eleverne kunne læse og arbejde i stille og rolige omgivelser. Venligst respekter dine medstuderende.

3.3.2 Elevloungen

Loungen er et sted, hvor eleverne kan hygge sig sammen. Der er en projektor og mange brætspil mv. Loungen er på 2. sal.

3.3.3 Elevkøkken

Selv om skolen serverer mange måltider, er der også mulighed for, at eleverne selv kan lave mad. Elevkøkkenet findes i stueetagen, ved siden af bagindgangen, og der er køleskab og hylder til maden.

3.3.4 Motionsrum

Motionsrummet kan bruges af elever, lærere og medarbejdere. Nære familiemedlemmer til lærere og medarbejdere kan også bruge rummet. Børn under 16 år skal være under opsyn. Brugerne står selv til ansvar for brugen af udstyret. Det forventes, at alle behandler udstyret med omhu, returnerer lånte ting tilbage på rette sted og følger alle retningslinjer angående korrekt brug af udstyr.

3.3.5 Spisesalen

Hver dag bliver der serveret tre hovedmåltider i spisesalen. Det forventes, at alle elever møder præcis til serveringen. Personlige genstande må ikke efterlades i spisesalen (bøger, tøj m.m.). Alle skal have sko på i spisesalen. Man må kun opholde sig i køkkenet, hvis man har arbejdsopgaver der. Spisesalens beholdere, service og bestik må ikke tages med uden for lokalet. Alle tallerkner, kopper og bestik skal straks efter brug afleveres til opvask.

ÅBNINGSTIDER (medforbehold for ændringer)

Mandag-Fredag

Morgenmad: 7.30

Frokost: 12.00

Middag: 18.00 

Weekender

Morgenmad: 9.00

Frokost: Lørdag 12.00, Søndag 13.00

Middag:  Lørdag 18.00, Søndag 17.30

 

Cafeteriet er lukket i juleferien, påskeferien og sommerferien.

3.4 Praktiskarbejde

Praktisk arbejde er en del af hverdagen. Der er derfor hver dag afsat tid til praktisk arbejde, såsom opvask, rengøring, oprydning m.m. Derudover har eleverne diverse opgaver i løbet af de arrangementer, der bliver afholdt på skolen. Sammen skal vi holde den bedst mulige standard på stedet.

De fleste opgaver er gjort i løbet af få timer om ugen. Huskoordinatoren er ansvarlig for uddelegeringen af arbejdsopgaverne, samt for at de bliver korrekt udført.

3.5 Feriedage

Skolen er lukket i jule- og påskeferien. Men det er muligt at blive på skolen imod betaling og efter aftale med huskoordinatoren, Stefanie.

3.6 Brandøvelser og -regler

Lokale brandforanstaltninger forlanger, at gangarealerne holdes fri for spærrende genstande (f.eks. affaldsbeholdere og møbler).

At pille ved brandslukningsmateriel og/eller brandslukkere er en stor overtrædelse. Alle skal deltage på brandøvelserne.

I tilfælde af brand, eller en brandøvelse, skal alle straks forlade bygningen og vente ved flagstangen udenfor samt afvente instruktioner.

3.7 Stilletimer

Timerne fra kl. 22.30 til 7.00 kaldes ”Stilletimer”. I dette tidsrum må eleverne ikke benytte elevatoren eller forårsage støj og andre lyde, der kunne forhindre andre i at læse eller sove. I disse timer skal man bruge hovedtelefoner, hvis man vil lytte til musik. Hvis der kan høres musik fra gangene eller fra andre rum, er det for højt. Taler man, skal det også gøres stille. Venligst respekter ønsket om ro.

4. Økonomi

 

4.1 Skolepenge

Det koster 1.445kr. om ugen at gå på skolen. Hvis du ønsker eneværelse, er der et tillæg i prisen. Skolepengene betales i månedlige rater, hvoraf den første forfalder i september. Betaling kan ske til kontoret. Vi har mobilepay og tager de fleste betalingskort. Alternativt kan der overføres til skolens bankkonto 1569-0003057852 (IBAN:DK9530000003057852. SWIFT-Bic: DABADKKK).

Hvis ikke du allerede har forudbetalt det totale beløb, skal resterende beløb betales senest d. 10. i hver måned. Et rykkergebyr på 100 kr. vil blive opkrævet vedrørende for sent betalte beløb, og en rente på 0,5% vil blive tillagt hver måned på beløb, der ikke er betalt til tiden.

4.2 Opholdstilladelse (kun for ikke-danskere)

Elever fra EU-lande skal ansøge om et EU opholdsdokument. Skolen hjælper dig i denne proces, når du ankommer.

4.2.1 Sundhedssikring (kun for ikke-danskere)

Når du har modtaget din opholdstilladelse eller EU-opholdsdokument, skal du registrere dig hos de lokale myndigheder for at være dækket af det danske sundhedssystem. Skolen hjælper dig i processen, når du ankommer. Vær opmærksom på, at du skal have en bankkonto med et indestående på minimum 100€ per måned af dit ophold, for at du kan være berettiget til den danske sygesikring.

4.3 Afbrydelse af skoleopholdet

Hvis du ønsker atafbryde dit skoleophold, skal du meddele dette til skolen 4 uger i forvejen, og du skal betale skolepenge for denne tid. Det samme gælder i tilfælde af bortvisning.

5. Indkvartering

Alle elever bliver indkvarteret på dobbeltværelse, med mindre nogen ønsker enkeltværelse. Ved enkeltværelse er der et tillæg i prisen.. 

5.1 Møblering og renlighed

Alle værelser er forsynet med senge, borde og skabe.

Det forventes, at eleverne holder deres værelse eller lejlighed rent og pænt i stand. Eleverne skal regelmæssigt bære deres eget affald ud til affaldscontaineren. Personligt affald må ikke anbringes på gangarealerne eller lægges i skolens affaldsspande (som dem, der står på de fælles toiletter).

5.2 Kæledyr

Der må af helbreds- og renlighedsgrunde ikke holdes kæledyr på skolens område.

5.3 Indboforsikring

Da eleverne ikke er dækket af skolens indboforsikring, er det den enkelte elevs ansvar selv at tegne en forsikring. Det er nødvendigt, at alle låser døren til deres værelse og tager nøglen med sig.  Når vi er på udlandsrejser, skal der tegnes en gyldig rejseforsikring. Vær opmærksom på, at den første rejse kan finde sted i løbet af kursets anden uge.

5.4 Vaskerum

Skolens vaskerum er åbent for alle. Udgiften til vask er ikke inkluderet i skolepengene. Reservering af vaskemaskinen og betaling kan ske via https://www.payperwash.com

6. Medbring følgende

 • Bibel, helst på dit eget sprog og på engelsk (hvis engelsk ikke er dit modersmål).
 • Pas
 • Computer (hvis du har en) ellers notesbøger
 • Rullemadras
 • Dyne og pude
 • Sengelinned og håndklæder
 • Bøjler til garderoben
 • Musikinstrumenter (hvis du spiller på nogen)
 • Arbejdstøj til praktiske opgaver
 • Sportstøj
 • Sovepose
 • Drikkedunk

Dyne, pude, rullemadras og bøjler kan købes på skolen. Der er genbrugsbutikker med rimeligt udvalg i gåafstand fra skolen.

OBS:  Bemærk venligst, at der kan ske ændringer i ovennævnte information.