Click
here

Skemaer

Undervisning og indhold der giver mening i tiden!

Skema - et overblik over ugen

Undervisningen

Arise

Hver undervisningsdag starter med det, vi kalder ”Arise”. Det er 30-45 minutter med inspirerende lovsang, en andagt / ’mini-prædiken’ eller andet input efterfulgt af en mulighed for at give respons. Ikke bare sætter det tonen for dagen, men det er ofte stedet, hvor Gud møder os. Vi betragter det også som et sted for læring, uanset om det handler om, Ledelse, kommunikation, eller det er kreative udtryk er Arise et værksted hvor vi møder Gud og udvikler os sammen.

Både elever og lærere er med, og om tirsdagen er hele huset med - det vil sige Euroclass, bibelskolen, ansatte og frivillige fra Servicecenteret, AKBU og Kirkeibyen og medarbejderne i værestedet ”Nærværket”.

Tjeneste-praktik

I din lokale kirke eller anden tjeneste-sammenhæng arbejdes der på praktisk. Læs mere under Rejser & praktik.

Aftryk

'Aftryk' er navnet for elevens selvvalgte spor. Vi tilbyder Creative lab, Kommunikation & Storytelling og Lederskab & Innovation. Hver onsdag er sat af til 'Aftryk'. Derudover vil der være uger fordelt i løbet af året, med intensiveret undervisning relateret til disse fag. Se mere nedenfor.

Øvrig undervisning - Indtryk og udtryk

Tre dage om ugen er alle med til den samme undervisning. Det er blandt andet her vi fokuserer på det, vi kalder 'Indtryk' og 'Udtryk'.

Vores forståelse af os selv, vores identitet, påvirker, hvordan vi ser verden omkring os. Derfor er det vigtigt, at vi forstår hvem vi er set i Guds perspektiv. Vi arbejder også med vores forståelse af Gud, både som en personlig relation, som en far, som en vejleder, som den almægtige. Det er også vores målsætning at alle bliver fyldt af Helligånden og lærer at leve et profetisk liv, hvor det er naturligt at høre fra Gud og viderebringe det man hører, til hjælp og opmuntring for andre.

Teologi og Bibellære

Vi lægger først og fremmest vægt på det, der kaldes bibelsk teologi. Det er vigtigt for os, at alle kender og forstår den store fortælling i Bibelen, den råde tråd igennem helheden. At vi er i stand til at se, hvordan et tema udvikler sig igennem bibelen.

Der er brug for, at vi kender genrer, kronologi, og problemstillinger i deres samtid, men mindst lige så vigtigt at vi genkender os selv og kan perspektivere til kirken, samfundet og det levede liv i dag. Bibelen er dynamisk og vedkommende for alle generationer.

Der gives overblik over dels Gamle Testamente, dels Ny Testamente.

Hvert år udvælges bøger i Bibelen, som bliver studeret nærmere. Der dykkes ned i kontekst, samtid og forståelse af den pågældende bog i sin samtid. Der arbejdes ikke vers for vers, men ud fra temaer og relevante problemstillinger.

Andre teologiske emner og doktriner som f.eks. kristologi og frelseslære belyses også.

Samfund

Tirsdag formiddag er der fokus  på dannelse og udvikling af samfundssind, og på hvordan man som karismatisk kristen og kirke kan udleve kaldelsen til at forkynde Guds rige, så det bliver både til berigelse og forandring af samfundet man er en del af.

Målet er at skabe forståelse for de samfund, vi som mennesker indgår i, hvordan de fungerer, hvilke mekanismer de er formet af og hvordan man påvirker og forandrer dem.

Impact kurser

Højskolen Acts Academy tilbyder I løbet af året spændende Impact kurser. Det er uger hvor undervisningen er åben for gæster og fokuserer på ét centralt tema, ofte taget fra et af de tre spor. Undervisningen vil være fælles for alle, og vil komme fra kompetente og inspirerende gæstetalere fra ind- og udland.  

De fleste Impact kurser starter mandag morgen kl. 8.15 og slutter fredag morgen med morgenmad. Hvert kursus er dog lidt forskelligt, så hold dig orienteret her på hjemmesiden, gennem vores nyhedsbrev eller på Facebook.

Indtil videre er følgende planlagt for 2020/21

  • OneHeart20 er fire tætpakkede og vildt inspirerende dage i starten af efterårsferien for kreative mennesker og performere. Det er både sangskrivere, lovsangere, musikere, lyd- og lysteknikkere og producere.
  • Kommunikation der sætter aftryk, gør dig i stand til på en naturlig måde at kommunikere din personlige tro ind i tiden og på en måde som påvirker og sætter aftryk. Efteråret 2020.
  • Listen! er en uge med undervisning i det at leve et profetiske liv. Uanset hvad du beskæftiger dig med i livet, er Guds gave til vores omgivelser, at vi lytter til Ham og viderebringer det håb og den frihed der kommer fra Faderens hjerte, til dem omkring os. Foråret 2021.
  • Innovativ ledelse og kirkeplantning vil give dig værktøjer og inspirere dig til at lede forandringer, tage nye  initiativer og starte velfungerende menighedsplantninger. Foråret 2021.
  • Sæt aftryk i tiden er 4 dage hvor vi taler om og giver redskab til at bringe Guds rige ind i tiden og kulturen. Vi påvirkes af samfundet, men vi er også kaldet til at påvirke og sætte aftryk i alle samfundets facetter. Lær og bliv inspireret af menensker, der lever det ud i deres hverdag. Foråret 2021.
  • Young Street er afslutningen på skoleåret og er sideløbende med Apostolsk Kirkes SommerCamp. Det er en lejr for unge mellem 17 1/2 og ca. 25 år.