Click
here

Aftryk

På Acts Academy vil vi fremelske dit kald og dit potentiale i kirken og samfundet. Du kan vælge ét af tre spor, som vil udfordre dig og udvikle dine evner - Læs om vores spændende spor herunder!

Du sætter aftryk!

Gennem udfordring, læring og praktik

Målet med at investere i dig og din fremtid er at fremelske det bedste i dig og skærpe dine evner, så de kan bruges til at udvikle både vores kirker og samfund. Det handler om at gøre dig i stand til at sætte aftryk, så du kan inspirere til efterfølgelse af Jesus i dine omgivelser og inden for dit interesseområde. Vi tror helhjertet på virkeliggørelsen af det, vi beder i fadervor: "Komme dit rige, ske din vilje, her på jorden, som den sker i himlen".

Vi tror, alle mennesker indeholder potentialet til noget stort. Det finder vi frem og udvikler, gennem fællesskabet, mentoreringen og et læringsmiljø, hvor du bliver udfordret og inspireret til at arbejde med dig selv, din person og dine talenter.

Du kommer også til at arbejde meget praktisk med undervisningen på dit spor. Det vil foregå i grupper, gennem selvstudier, opgaveløsning, tiltag og events på skolen, på rejser og igennem den tjenestepraktik, som alle elever indgår i, ofte i samarbejde med din hjemmemenighed.

På vores tre spor, som afvikles sideløbende om onsdagen, vil du både møde de bedste undervisere, vi kan komme i nærheden af, og andre elever med samme lyst som dig til at blive bedre og udvikle de gaver, Gud har lagt i dem. Højskolen Acts Academy er ikke et konkurrencemiljø, hvor det handler om at blive bedre end de andre. Her vinder vi sammen! Derfor er der plads til at tage chancer, vise mod, fejle og endda føle sig svag. Vi går med hinanden og udvikler os i fællesskab.

Læs mere om de enkelte spor herunder!

Impact kurser

Højskolen Acts Academy tilbyder I løbet af året spændende Impact kurser. Det er uger hvor undervisningen er åben for gæster og fokuserer på ét centralt tema, ofte taget fra et af de tre spor. Undervisningen vil være fælles for alle, og vil komme fra kompetente og inspirerende gæstetalere fra ind- og udland.  

De fleste Impact kurser starter mandag morgen kl. 8.15 og slutter fredag morgen med morgenmad. Hvert kursus er dog lidt forskelligt, så hold dig orienteret her på hjemmesiden, gennem vores nyhedsbrev eller på Facebook.

Indtil videre er følgende planlagt for 2020/21

  • OneHeart20 er fire tætpakkede og vildt inspirerende dage i starten af efterårsferien for kreative mennesker og performere. Det er både sangskrivere, lovsangere, musikere, lyd- og lysteknikkere og producere.
  • Kommunikation der sætter aftryk, gør dig i stand til på en naturlig måde at kommunikere din personlige tro ind i tiden og på en måde som påvirker og sætter aftryk. Efteråret 2020.
  • Listen! er en uge med undervisning i det at leve et profetiske liv. Uanset hvad du beskæftiger dig med i livet, er Guds gave til vores omgivelser, at vi lytter til Ham og viderebringer det håb og den frihed der kommer fra Faderens hjerte, til dem omkring os. Foråret 2021.
  • Innovativ ledelse og kirkeplantning vil give dig værktøjer og inspirere dig til at lede forandringer, tage nye  initiativer og starte velfungerende menighedsplantninger. Foråret 2021.
  • Sæt aftryk i tiden er 4 dage hvor vi taler om og giver redskab til at bringe Guds rige ind i tiden og kulturen. Vi påvirkes af samfundet, men vi er også kaldet til at påvirke og sætte aftryk i alle samfundets facetter. Lær og bliv inspireret af menensker, der lever det ud i deres hverdag. Foråret 2021.
  • Young Street er afslutningen på skoleåret og er sideløbende med Apostolsk Kirkes SommerCamp. Det er en lejr for unge mellem 17 1/2 og ca. 25 år.