Click
here

Indtryk

At kende sig selv, sin identitet og Gud som sin far er helt afgørende for et liv i balance og harmoni. På Acts Academy starter vi med dit indre liv og med at lægge et solidt fundament!

Vi skaber Indtryk!

Gennem gode rammer og personlig udvikling

Der er ingen hurtig genvej til personlig udvikling. Det tager tid og forudsætter vilje og lyst til forandring. Det hele starter med dig selv og dit indre. Jesus sagde: "Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med." Det liv, du har i dag, er resultatet af dit indre, dine tanker, dine følelser, dine overbevisninger og din forståelse af dig selv.

På Højskolen Acts Academy skaber vi rammer og muligheder, der har til hensigt at motivere dig til forandring og udvikling. Her får du indtryk og redskaber, der vil lære dig at hvile i, hvem du er, og hvem din skaber og himmelske far er. Du vil få rig anledning til fordybelse, stilhed og refleksion, enten på skolen eller i den smukke natur, som omgiver skolen.

Vi vil også introducere dig til en personlighedstest fra People Tools. Den vil give dig en bedre forståelse af din personlighed, og af hvordan du bedst arbejder med dig selv og din udvikling.

Du vil også blive tildelt en mentor, der med udgangspunkt i personlighedstesten, din livserfaring og Guds tanker for dig, vil hjælpe dig med at finde guldet i dit indre og få det bedste frem i dig.

Gennem Undervisningen

Undervisningen er designet til at at forandre dit indre og gøre dit liv til en refleksion af det, der var skaberens oprindelige plan. Den tager sit udgangspunkt i, at vi er skabt i Guds billede, og at Han forener sig med os igennem vores tro på Jesus Kristus. Ved at sende sin Ånd og give Ham bolig i vores indre har vi fået indlagt det samme liv, som er hos ham. Det liv er uophørligt og har derfor løfter både for dette og for det kommende liv.

Du vil blive undervist i en mængde relevante emner herunder:

 • Billeder af Gud og Hans karakter
 • Grundlæggende teologi
 • Skaberværket og Guds oprindelige tanke
 • Guds faderhjerte
 • Gammel og ny testamentes historie og betydning
 • Kristus og genoprettelse
 • Tilgivelse og indre helhed
 • Helligåndens liv og virke
 • Tilbedelse som en livsstil
 • Forstå din identitet og personlighed
 • Kend Guds vilje og forstå din kaldelse
 • Et velfungerende bønsliv
 • Forstå din bibel
 • Personlig disciplin og fokus
 • Redskaber til studie og fordybelse