Click
here

Udtryk

Det er i mødet med andre mennesker, at vi både knytter venskaber og udfordres i vores adfærd og indstilling. På Acts Academy formes din karakter og din evne til at bygge betydningsfulde relationer.

Vi forandrer dit udtryk!

Gennem fællesskabet og personlige udfordringer

Det er i mødet med andre mennesker og med de udfordringer livet byder på, at vi for alvor finder vores grænser, og dermed muligheder for at udvikles. På Højskolen Acts Academy bor du sammen med andre mennesker, som er anderledes personligheder og fra andre kulturer. Det er et unikt vækstmiljø, som du ikke finder ret mange andre steder. Det vil udvikle dig og gøre dig bedre til at bygge relationer og samarbejde med andre.

At forstå sig selv og respektere andre er et nødvendigt fundament for enhver relation. Uanset om du er den introverte eller ekstroverte type, vil du på Højskolen Acts Academy møde udfordringer, der vil sætte din indstilling, holdninger og attitude på valg. Du vil blive klogere på, hvordan din adfærd påvirker andre, og hvordan du selv bliver bedre til at forstå og håndtere andres adfærd. Gennem vores mentorordning sikrer vi, at din udvikling forbliver fokuseret, sund og balanceret.

Gennem praktiske opgaver

Et vigtigt element i udviklingen af dit udtryk, er involvering i forskellige praktiske opgaver. Vi forventer at du, sammen med din værelseskammerat sørger for at holde jeres værelse pænt og rent. Derudover vil du blive involveret i rengøring, køkkentjans og andre praktiske opgaver, der får huset og diverse events og kurser til at fungere til glæde for vores gæster. Du vil i god tid vide, hvornår du forventes at hjælpe. Der vil desuden være mulighed for at indvolvere sig yderligere, hvis det har din interesse.

Sidst men ikke mindst, vil du på baggrund af din gavelægning blive spurgt om at deltage i og medvirke til afvikling af programmer på både skolen, i kirker og i samfundet.

Gennem undervisningen

Undervisningen er designet til at at forandre dit udtryk, og til at fremelske en adfærd og karakter der reflekterer Kristus. Vi er skabt til efterfølgelse af Kristus og til at være disciple, der kan fortsætte, hvor han slap. Vi er kaldet til fællesskab. Sammen med andre kristne, bliver vi det mest autentiske udtryk for tro og for Guds væsen og vilje.

Du vil blive undervist i en mængde relevante emner herunder:

 • Sindets fornyelse
 • Åndens frugter
 • Karakterdannelse
 • Kommunikation
 • Betydningen af det, du siger
 • Dit kropssprog
 • Discipelskab
 • Stærkere sammen
 • Betydningsfulde relationer
 • Lær at lede dig selv
 • Missionsbefalingen
 • Bibelske familiestrukturer
 • Vigtige personligheder i bibelen
 • En profetisk livstil